Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Over Opvangatlas

De Opvangatlas is er voor iedereen die informatie zoekt over het hulpaanbod voor kwetsbare mensen in Nederland. De Opvangatlas is gratis te raadplegen en is een initiatief van Valente, branchevereniging voor begeleiding, participatie en veilige opvang.

Via de Opvangatlas kunt u zoeken naar passend hulpaanbod voor uzelf of voor andere mensen. Het gaat hierbij om hulp bij (dreigende) dakloosheid, dreiging en/of geweld thuis, seksuele of andere uitbuiting en vertrek uit een (zorg)instelling of de gevangenis. Er zijn organisaties die hulp bieden in deze situaties.

Organisaties op de Opvangatlas

Valente logo kleur RGB zonder descriptor voor op witte achtergrond.png

De instellingen op de Opvangatlas bieden allerlei vormen van hulp en ondersteuning.

De kaart hieronder laat zien in welke plaatsen en op welke plekken er voorzieningen zijn. Door vier cijfers van een postcode of een volledige plaatsnaam in te vullen en eventueel een zoekterm aan te vinken (situatie, leeftijd, geslacht) worden plekken met voorzieningen zichtbaar. Na klikken op de kaart op die plek krijgt u een overzicht van de contactgegevens in beeld. Daarbij staat opgenoemd welke diensten men op deze plek aanbiedt.

De organisaties op de Opvangatlas zijn bijna allemaal lid van Valente.

Bekijk de organisaties

Privacy Statement

Valente respecteert de privacy van de bezoeker van de website www.opvangatlas.nl. Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van geautomatiseerde persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden van betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website www.opvangatlas.nl bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Valente, gevestigd te Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort, RSIN 8334936.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Met het voortzetten van het bezoek van de website www.opvangatlas.nl accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Valente verwerkt geen persoonsgegevens.

Beveiligen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Valente verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Valente via info@valente.nl.

Het gebruik van cookies

De website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken. De analytische cookies worden gebruikt door Google analytics voor het in kaart brengen van het websitebezoek.