Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Ik kan geen hulp vinden

De organisaties in de Opvangatlas doen hun uiterste best om u te helpen. Lukt het toch niet om hulp te vinden omdat u dakloos bent of dreigt te worden? Dit kunt u doen:

  • Ga naar het Wmo-loket van uw eigen gemeente. Zij zijn verplicht je te helpen met het zoeken naar opvang en hulp. Vraag altijd schriftelijk bewijs van uw aanvraag om hulp.
  • Opvang voor dakloze mensen wordt geregeld door de grote steden in Nederland. Vraag bij de gemeente bij wie u moet zijn voor toegang tot opvang.
  • Als u dakloos bent dan kunt u bij de gemeente waar u zich bevindt, een briefadres vragen. Met dat adres blijft u geregistreerd bij de gemeente. Dat is nodig voor de zorgverzekering en om bijvoorbeeld een paspoort of uitkering te kunnen vragen.
  • Vraag de gemeente om een onafhankelijke cliëntenondersteuner. Dat is iemand die u kan helpen om de juiste hulp te vinden en kan helpen met gesprekken met gemeenten of opvang. De gemeente is verplicht om cliëntenondersteuning beschikbaar te hebben.
  • Kijk op www.informatielangdurigezorg.nl/contact of www.regelhulp.nl
  • Kijk in de MIND Atlas: een online kaart waarop zo'n 450 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land te vinden zijn.
  • Een overzicht van sociaal/medische zorginstellingen voor daklozen is te vinden op de website van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG0)

Op de pagina’s over huiselijk geweld, vertrek uit een instelling/gevangenis en (seksuele) uitbuiting kunt u meer informatie vinden over deze situaties.