Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Ik kan geen hulp vinden

Heeft u hulp nodig omdat u dakloos bent of dreigt te worden, maar lukt dit niet via de Opvangatlas? Dit kunt u doen:

  • Als u dakloos bent dan kunt u bij de gemeente waar u zich bevindt, een briefadres vragen. Met dat adres blijft u geregistreerd bij de gemeente. Dat is nodig voor de zorgverzekering en om bijvoorbeeld een paspoort of uitkering te kunnen vragen.
  • Opvang voor dakloze mensen wordt geregeld door de grote steden in Nederland. Vraag bij de gemeente  bij wie u moet zijn voor toegang tot opvang.
  • Ga naar het Wmo-loket van uw eigen gemeente. Zij zijn verplicht je te helpen met het zoeken naar opvang en hulp. Vraag altijd schriftelijk bewijs van uw aanvraag om hulp.
  • Kijk op www.informatielangdurigezorg.nl/contact of www.regelhulp.nl
  • Vraag de gemeente om een onafhankelijke cliëntenondersteuner. Dat is iemand die u kan helpen om de juiste hulp te vinden en kan helpen met gesprekken met gemeenten of opvang. De gemeente is verplicht om cliëntenondersteuning beschikbaar te hebben.

Op de pagina’s over huiselijk geweld, (seksuele) uitbuiting en vertrek uit een instelling/gevangenis kunt u meer informatie vinden over deze situaties.