Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Hoe werkt de Opvangatlas

Voor professionele gebruikers (zoals hulpverleners die willen verwijzen) is er de uitgebreide versie van de Opvangatlas, met meer details en toegang tot informatie over open plaatsen. Het voordeel van publiceren op de Opvangatlas is dat uw organisatie vindbaar is via een kanaal dat speciaal de doelgroep bedient.

Om de detailinformatie te raadplegen heeft u een inlogcode nodig, deze is gratis voor medewerkers van leden van Valente. Neem hiervoor contact op met Valente via opvangatlas@valente.nl Als u al een inlogcode heeft kunt u inloggen via portal.opvangatlas.nl. Hier vindt u ook een instructie voor gebruik van het inloggedeelte van de Opvangatlas, een handleiding voor beheerders.

Via de Opvangatlas kunt u zoeken naar passend hulpaanbod voor uzelf of voor andere mensen. Het gaat hierbij om hulp bij (dreigende) dakloosheid, dreiging en/of geweld thuis, seksuele of andere uitbuiting en vertrek uit een (zorg)instelling of de gevangenis. Er zijn organisaties die hulp bieden in deze situaties.

Op de kaart op elke pagina is te zien in welke plaatsen en op welke plekken er voorzieningen zijn. Door vier cijfers van een postcode of een volledige plaatsnaam in te vullen en eventueel een zoekterm aan te vinken (situatie, leeftijd, geslacht) worden plekken met voorzieningen zichtbaar. Na klikken op de kaart op die plek krijgt u een overzicht van de contactgegevens in beeld. Daarbij staat opgenoemd welke diensten men op deze plek aanbiedt. De organisaties op de Opvangatlas zijn bijna allemaal lid van Valente.