Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Dakloos

Bij dakloosheid of dreigende dakloosheid kunt u hulp zoeken.
- Als u dak- of thuisloos bent en u staat niet (meer) ingeschreven in het bevolkingsregister dan kunt u bij elke grotere gemeente hulp vragen.
- Als u dakloos dreigt te worden vraagt u hulp aan in de gemeente waar u nu woont.

U zoekt door de vier cijfers van de postcode of volledige plaatsnaam in te vullen en "dakloos" aan te vinken. De opvanginstelling kan verschillende vormen van hulp aanbieden. Hieronder leest u kort voor wie welke hulp is.

Crisisopvang

Crisisopvang biedt een tijdelijk onderkomen. Crisisopvang is er voor mensen die door allerlei problemen niet langer thuis kunnen wonen of die door een noodsituatie geen onderdak hebben. De hulp en begeleiding in de crisisopvang zijn erop gericht de crisis op te lossen en een nieuwe woonsituatie te regelen. Soms is er na de opvang nog aanvullende hulp, zoals schuldhulp of woonbegeleiding. Crisisopvang duurt meestal enkele maanden, maar kan soms langer duren.

Begeleid wonen

Begeleid Wonen-projecten zijn bedoeld voor mensen die voor zichzelf kunnen zorgen, maar voor wie alleen of helemaal zelfstandig wonen een stap te ver is. In veel gevallen woont men in zelfstandige of gedeelde woningen. De begeleider komt thuis op bezoek. De begeleider kan helpen met: orde scheppen in de administratie, hulp bij het regelen van geldzaken, hulp met het treffen van aflossingsregelingen, steun bij de organisatie van het huishouden, stimuleren van contacten in de buurt, hulp bij het vinden van werk of zinvolle dagbesteding, hulp bij het in contact komen met andere instanties. Van tevoren bespreekt de begeleider de afspraken over de begeleiding. Begeleid wonen is soms tijdelijk. Anderen krijgen langere tijd begeleiding.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme of een hersenbeschadiging. Het gaat om mensen die niet opgenomen zijn in een instelling, maar die ook niet op zichzelf kunnen wonen. Een begeleider geeft regelmatig hulp. In een beschermde woonvorm deelt men een huis met andere mensen. De grootte van de groep kan variëren. Bewoners hebben een eigen kamer en delen de badkamer, keuken en zitkamer met de andere bewoners.

Woonbegeleiding

Woonbegeleiding is begeleiding voor mensen met woonproblemen in hun eigen woonsituatie. Woonbegeleiding biedt hulp in de thuissituatie. Zo krijgen mensen stapsgewijs weer grip op zaken als het huishouden, schulden, gezondheid. Woonbegeleiding kan ook helpen met het vinden van sociale contacten en/of een dagbesteding, het omgaan met instanties en het aanbrengen van structuur in de dag. Een andere vorm van woonbegeleiding is woontraining: het aanleren van nieuwe vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen.