Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Dakloos

Ik ben of word dakloos

Bij dakloosheid of dreigende dakloosheid kunt u hulp zoeken.

U zoekt op de kaart hieronder door de vier cijfers van de postcode of plaatsnaam in te vullen en "dakloos" aan te vinken. Zo vindt u opvanginstellingen die u kunnen helpen. Volgens de wet (Wmo2015, landelijke toegang) móet de gemeente waar u zich bevindt u helpen als u opvang of beschermd wonen nodig heeft. Ook als dat niet uw echte of laatst bekende woonplaats is.

Lukt het niet om hulp te vinden, of is de instelling vol? Lees dan hier wat u kunt doen.