Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Huiselijk geweld

Ik voel me thuis niet veilig

Bent u in direct gevaar, bel dan 112. De politie werkt samen met het Landelijke Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC) en instellingen voor vrouwenopvang om u direct een veilige plek te bieden.

Geen direct gevaar, wel hulp nodig?

Het is belangrijk om te beseffen dat huiselijk geweld niet normaal is en ook niet vanzelf stopt. Als u te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunt u hulp zoeken. U kunt u op verschillende manieren hulp krijgen:

  1. Telefoonlijn: Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 703119007 (niet gratis). U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die naar uw verhaal luistert. U hoeft uw naam niet te noemen en kunt anoniem blijven. De hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is.
  2. Via uw hulpverlener: Als u hulp ontvangt in een andere instelling zoals bij het Maatschappelijk Werk, bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, bij een instelling voor verslavingszorg, bij een dokter of ziekenhuis, kunt u uw situatie bespreken en vragen om een doorverwijzing.
  3. Zelf een instelling zoeken: U kunt onderaan deze pagina zoeken naar een organisatie in uw omgeving en zelf rechtstreeks contact opnemen. U zoekt door de cijfers van de postcode of de plaatsnaam in te vullen en “huiselijk geweld” aan te vinken.

Soms is het verstandig van uw computer te wissen wat u precies op internet heeft opgezocht. Hier vindt u aanwijzingen hoe u dit het best kunt doen.

Wat is huiselijk geweld?

Hoewel er weinig over wordt gesproken, zijn veel mensen thuis niet veilig. Ieder jaar zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig en regelmatig huiselijk geweld. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Er is vaak sprake van een ‘spiraal’ van geweld (het begint bij een klap, het geweld wordt steeds erger), waarbij het geweld vaak vele jaren voortduurt voordat een van de betrokkenen aan de bel trekt. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld voelen vaak schaamte en zijn bang om erover te praten.

Huiselijk geweld kent verschillende vormen: (ex)partnergeweld, kindermishandeling, geweld tegen ouders, seksueel geweld, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Geweld kan zijn: lichamelijk geweld (slaan, schoppen); belemmering van de vrijheid of ontwikkeling (opsluiten, geen contact toestaan met familie, niet naar school mogen); geestelijk geweld (vernederen, schelden)  of seksueel geweld. Het hinderlijk volgen, bespioneren en in de gaten houden, ook wel stalking genoemd, is ook een vorm van huiselijk geweld.