Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Huiselijk geweld

Hoewel er weinig over wordt gesproken, zijn veel mensen thuis niet veilig. Ieder jaar zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig en frequent huiselijk geweld. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld. Er is vaak sprake van een ‘spiraal’ van geweld (het begint bij een klap, het geweld wordt steeds erger), waarbij het geweld vaak vele jaren voortduurt voordat een van de betrokkenen aan de bel trekt.

Huiselijk geweld kent verschillende vormen: (ex)partnergeweld, kindermishandeling, geweld tegen ouders, seksueel geweld, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld.

Het geweld kan zich uiten in lichamelijk geweld (slaan, schoppen); belemmering van de vrijheid of ontwikkeling (opsluiten, geen contact toestaan met familie, niet naar school mogen); geestelijk geweld (vernederen, schelden)  of seksueel geweld. Het hinderlijk volgen, bespioneren en in de gaten houden, ook wel stalking genoemd, is ook een vorm van huiselijk geweld.
 
Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld voelen vaak schaamte en zijn bang om erover te praten.
Het is belangrijk om te beseffen dat huiselijk geweld niet normaal  is en ook niet vanzelf stopt. Als u te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunt u hulp zoeken. U kunt u op verschillende wijzen in contact komen met een instelling voor hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

  1. Bent u in direct gevaar, bel dan 112. De Politie of het Landelijke Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC) werkt samen met instellingen voor Vrouwenopvang t.b.v. noodplaatsingen en crisisopvang.
  2. Via Veilig Thuis. Veilig Thuis is een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de (Advies- en) Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG). Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 703119007 (niet gratis). U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.
  3. U kunt hieronder zoeken naar een organisatie in uw omgeving en zelf rechtstreeks contact opnemen.
  4. Als u hulp ontvangt in een andere instelling zoals bij het Maatschappelijk Werk, bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, bij een instelling voor verslavingszorg, bij een dokter of ziekenhuis kunt u uw situatie bespreken en vragen om een doorverwijzing.


Soms is het verstandig van uw computer te wissen wat u precies op internet heeft opgezocht. Hier vindt u aanwijzingen hoe u dit het best kunt doen.