Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

(Seksuele) uitbuiting

Ik word (seksueel) uitgebuit

Uitbuiting speelt zich vaak in de seksindustrie af, bijvoorbeeld wanneer iemand gedwongen in de prostitutie werkt. Vaak gaat uitbuiting samen met mensenhandel. Maar het kan ook gaan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, dat er geen sprake meer is van een normale arbeidsverhouding.

Als u zich in een situatie van uitbuiting bevindt, staat u er niet alleen voor. U kunt zich wenden tot de politie, de politie werkt samen met opvanginstellingen als u snel een (veilig) onderdak nodig heeft. U kunt ook bellen met het Centrum Seksueel Geweld via: 0800 0188.

U kunt ook zoeken naar een opvanginstelling op de kaart hieronder. U zoekt door de cijfers van de postcode of de plaatsnaam in te vullen en “uitbuiting” aan te vinken.