Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Wat de Opvangatlas voor u kan doen

De Opvangatlas helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning.

De Opvangatlas is gratis te gebruiken. Via de Opvangatlas kunt u zoeken naar passend hulpaanbod voor uzelf of voor andere mensen. Het gaat hierbij om hulp bij (dreigende) dakloosheid, dreiging en/of geweld thuis, seksuele of andere uitbuiting en vertrek uit een (zorg)instelling of de gevangenis.

Er zijn organisaties die hulp bieden in deze situaties. U vindt een overzicht van organisaties op de Opvangatlas via de blauwe knop onderaan de tekst op deze pagina. Per organisatie kunt u bekijken welke hulp deze biedt door te klikken op de logo's in het overzicht.

De kaart hieronder laat zien in welke plaatsen en op welke plekken er voorzieningen zijn. Door vier cijfers van een postcode of een volledige plaatsnaam in te vullen en eventueel een zoekterm aan te vinken (situatie, leeftijd, geslacht) worden plekken met voorzieningen zichtbaar. Na klikken op de kaart op die plek krijgt u een overzicht van de contactgegevens in beeld. Daarbij staat opgenoemd welke diensten men op deze plek aanbiedt.

De maatschappelijke opvang levert zorg aan mensen die door een combinatie van problemen hun huis hebben moeten verlaten of dreigen te moeten verlaten en die hun problemen niet op eigen kracht kunnen oplossen. De opvang helpt mensen bij het (weer) zo zelfstandig mogelijk wonen. De opvang biedt korte of meer langdurige (crisis)opvang, begeleid en beschermd wonen en woonbegeleiding aan huis. Het gaat zowel om alleenstaanden als om complete gezinnen.

De Vrouwenopvang biedt veiligheid, opvang en (ambulante) begeleiding aan gezinnen bij het voorkomen en/of stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De Vrouwenopvang richt zich primair op vrouwen en kinderen in situaties van geweld en betrekt daar waar mogelijk het hele gezin erbij. Hiermee draagt de Vrouwenopvang bij aan de versterking van de eigen kracht, het herstel en de maatschappelijke participatie van alle leden van het gezin. De Vrouwenopvang vormt een landelijk netwerk. De Vrouwenopvang biedt lichte en zware vormen van opvang en (ambulante) hulp, afhankelijk van de veiligheidssituatie en zorgbehoefte van vrouwen en kinderen.

Vind hulp / zorg

Organisaties op de Opvangatlas

De instellingen op de Opvangatlas bieden allerlei vormen van hulp en ondersteuning.

Er is opvang bij dakloosheid en bij ernstig onveilige situaties, er is hulp door begeleiding aan huis, er is ondersteuning in groepen. Afhankelijk van de situatie van iemand die hulp zoekt bekijkt de organisatie welke hulp of ondersteuning passend is. De organisaties zijn vindbaar met de kaart hieronder. Door te klikken op een icoon ziet u de contactgegevens van de organisatie en een overzicht van wat de organisatie doet.Valente_RGB.png

De organisaties op de Opvangatlas zijn bijna allemaal lid van Valente.

Bekijk de organisaties