Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

dnoDoen

Wie is de organisatie en wat doen wij

Wij zijn dnoDoen. Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het zonder dak of thuis moeten stellen, hebben recht op een volwaardige plek in onze maatschappij. Juist voor deze mensen willen wij er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen. Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen. Dat is wat wij doen.

Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit dreigen te worden met opvang, begeleiding en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden we mensen een veilige plek in één van onze woonvoorzieningen. Wij geven hulp op maat; zo kort mogelijk, maar zolang als nodig is. Wij stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk.  Daarnaast  werken we nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en zorg. Dit alles met als doel en gericht op weer zelfstandig wonen van de mensen.

dnoDoen is een instelling voor maatschappelijke opvang met vestigingen in Alkmaar, Hoorn en Den Helder en Zaanstad. dnoDoen heeft een breed scala aan activiteiten bestaande uit trajectbegeleiding, woon­begeleiding, housing first, wonen extra, nachtopvang, wonen in de wijken, kamers met kansen,  briefadressen en tijdelijk huisverbod.

Hoe werken wij en voor wie

Wij werken voor iedereen vanaf 17 jaar. (Onder 18 jaar onder begeleiding en verantwoording van een ouder).

Contactgegevens

Jan de Heemstraat 7 1816 KB ALKMAAR
Postbus 1018 1810 KA ALKMAAR
072-5142960