Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Vrouwenopvang Blijf van m'n Lijf Kop van Noord-Holland

Wie is de organisatie en wat doen wij

Vrouwenopvang Kop van Noord-Holland is een zelfstandige, kleinschalige opvang die landelijk, lokaal en regionaal werkt. Onze missie is, huiselijk geweld stoppen en voorkomen. Wij bieden hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Blijf van m'n Lijf biedt onderdak op een anonieme locatie. Wij bieden gespecialiseerde en persoonlijke hulp tijdens en na de opvangperiode.

 

Hoe werken wij en voor wie

Vrouwenopvang Blijf van m'n Lijf Kop van Noord-Holland is een laagdrempelige opvang. Wij vangen slachtoffers op van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van loverboys.

Wij zijn geen geen specifieke crisis- en vervolgopvang. Wij vangen slachtoffersop en zij stromen hier weer uit indien zij hier klaar voor zijn. Vervolgens krijgen zij bij ons een nazorg traject aangeboden. Dit bestaat uit hulpverlening op maat in de nieuwe thuissituatie.

Het hulpverleningsaanbod is gericht op het hele systeem, in samenwerking met keternparners in ons werkgebied. Wij werken volgens de krachtwerkmethode.

Contactgegevens

Postbus 407 1780 AK DEN HELDER
Postbus 407 1780 AK DEN HELDER
085-0644095