Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Safegroup, regio Zuid-Holland-Zuid

Wie is de organisatie en wat doen wij

Over Safegroup ZHZ

Hoe werken wij en voor wie

Stichting Safegroup regio ZHZ is gespecialiseerd in hulpverlening bij huiselijk- en eergerelateerd geweld en  biedt opvang, (ambulante) hulpverlening en deskundigheidsbevordering. Ons uitgebreide aanbod richt zich op het  voorkomen, het stoppen en op de gevolgen van huiselijk en eergerelateerd geweld. Doelgroep 
Onze doelgroep bestaat uit gezinnen die te maken hebben met huiselijk en eergerelateerd geweld. Daarbij is ons aanbod niet beperkt tot hulp aan de vrouw en haar kinderen, maar richt zich op het hele gezin: de zogeheten systeemgerichte aanpak. Dit houdt in dat ook de (ex)partner nadrukkelijk wordt betrokken wordt in de aanpak van het geweld. Omdat geweld in afhankelijkheidsrelaties vaak van generatie op generatie wordt overgedragen, is er in ons aanbod nadrukkelijk aandacht voor de kinderen. Ons aanbod 1. Opvang, begeleiding en nazorg 2. Ambulante hulpverlening 3. Preventie en deskundigheidsbevordering  

Contactgegevens

Maarten Harpertz Trompweg 235 3317NE DORDRECHT
Maarten Harpertsz Trompweg 235 3317NE DORDRECHT
078-613 99 35