Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Blijf Groep

Wie is de organisatie en wat doen wij

Blijf Groep biedt hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die met huiselijk geweld te maken krijgt. Van een luisterend oor tot hulp bij een huisverbod tot directe opvangmogelijkheden als jouw veiligheid in gevaar is. Daarbij is onze eerste zorg de veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij kijken we naar het gehele gezin, de familie of het huishouden, en naar de oorzaken van het geweld. Met de cliënt werken we aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Ons werkgebied ligt in Noord-Holland en Flevoland.

 

 

Hoe werken wij en voor wie

Ons doel is om het huiselijk geweld zo snel mogelijk te stoppen. Met gezins- en risicotaxaties brengen we de situatie in beeld, zodat we de juiste hulpverlening kunnen inzetten en in acute gevallen adequaat kunnen handelen. Onze hulpverlening is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers, die voor al onze cliënten gelden.  

  • veiligheid staat voorop: zowel van jou, je (ex-)partner en je kinderen. Het geweld moet stoppen.
  • Veiligheid maak je samen: wij kijken naar het gehele gezin, de familie en vrienden en proberen daarom, als dat kan, je (ex-)partner en je directe omgeving bij de hulp te betrekken
  • Geloof in eigen kracht: samen zorgen we ervoor dat je je leven weer in eigen hand kunt nemen
  • Wij helpen zo veel mogelijk vanuit eigen omgeving. Als het voor de veiligheid noodzakelijk is, bieden we opvang.

Daarnaast deelt Blijf Groep haar expertise op het gebied van huiselijk geweld in de vorm van voorlichting, en training. Onze medewerkers (her)kennen de problematiek van huiselijk geweld en informeren, adviseren en ondersteunen professionals die met huiselijk geweld te maken kunnen krijgen. Door training en coaching kunnen onze medewerkers professionals helpen om huiselijk geweld te signaleren en een eerste gesprek aan te gaan.

 

 

Een medewerker aan het woord

Stefanie Caton, teammanager Blijf Groep Amsterdam Ambulant: “Het kost veel tijd, geduld en energie om mensen hulp te bieden en ervoor te zorgen dat ze niet terugvallen in hun oude gedrag. Het onderwerp moet meer uit de taboesfeer. Je wilt het liefst dat mensen eerder hun geheim delen, zodat ze minder schade oplopen of berokkenen. Aandacht voor het onderwerp en openheid is erg belangrijk. Daarom zijn onze opvanglocaties, zoals het Oranje Huis, niet meer geheim, maar bekend en dat is een tegenwicht voor de schaamte waarmee huiselijk geweld gewoonlijk gepaard gaat. Huiselijk geweld kan namelijk iedereen overkomen; je buurvrouw, je tandarts, je advocaat en de zwerver die je tegenkomt op straat.De nadruk van onze Oranje Huis-aanpak ligt ook op het stoppen van geweld en niet op het vluchten voor geweld. En we bieden het gehele gezin hulp. Ik geloof hier heel erg in. Het gezin moet zoveel mogelijk in de omgeving kunnen blijven met alle steunfactoren. De oude aanpak heeft gezinnen blijvend ontwricht. Kinderen moet je pas uit het gezin plaatsen als het echt niet anders kan.”

Contactgegevens

Eerste Ringdijkstraat 5 1097 BC AMSTERDAM
Postbus 2938 1000 CX AMSTERDAM
020 521 01 50