Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

RIBW Nijmegen & Rivierenland

Wie is de organisatie en wat doen wij

De RIBW Nijmegen & Rivierenland begeleidt mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening ondersteuning nodig hebben. We willen onze cliënten in staat stellen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. In onze herstelondersteunende begeleiding gaan we uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt. Onze specialistische begeleiding richt zich op alle leefgebieden: wonen, een zinvolle daginvulling, werken en leren, sociale relaties, financiën en gezondheid.

Contactgegevens

Kerkenbos 1103 a 6546 BC NIJMEGEN
088 382 24 22