Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Leger des Heils

Wie is de organisatie en wat doen wij

Jaarlijks zijn er ongeveer 35.000 mensen die een beroep doen op het Leger des Heils. Mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met een paar dingen gemeenschappelijk; er spelen meerdere ingewikkelde en hardnekkige problemen tegelijk en er is geen of onvoldoende sociaal netwerk om hen voldoende te kunnen ondersteunen. Kortom: zij redden het niet zelf.

Wij kijken naar de hele mens. En wat deze nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Hoe mensen werk vinden en een sociaal vangnet. Niet uit welk 'potje' de zorg of begeleiding gefinancierd wordt, al is dat van belang voor de continuïteit. De problematiek van deze mensen is pluriform en niet te vangen in één sector of wet. Zo werken we in verschillende sectoren: maatschappelijke opvang, GGz, Ouderen- en Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Reclassering, Verslavingszorg en preventie en maatschappelijk herstel.

Gericht op dat ene dat vaak veel inspanning, geduld en tijd kost: herstel van het 'gewone' leven, door werk, een zinvolle vrije tijdsbesteding en herstel van relaties. Zodat mensen erbij horen en (weer) mee kunnen doen. Hiertoe zijn er vanuit het Leger des Heils onder meer verschillende werktrainingprogramma's,  theater- en sportprogramma'sdoor heel Nederland.

We kunnen dat niet alleen. We hebben daarbij onze samenwerkingspartners en de samenleving hard nodig! We trekken samen op om er te zijn voor kwetsbare mensen.

Download informatie

Meer info? Neem gerust contact met ons op!

Of check de volgende videofragmenten:

Hier en Nu (dagopvang voor dak- en thuisloze mensen): http://www.youtube.com/watch?v=JJX-Yo1tAt8

Prison Gate Office: http://www.youtube.com/watch?v=oebazme40E0

Vast en Verder (zwerfjongeren): http://www.youtube.com/watch?v=xen3RN2MuAQ

Zij aan Zij (tienermoeders): http://www.youtube.com/watch?v=dyJqDmB2xaw

In Balans (langdurige ambulante ondersteuning): http://www.youtube.com/watch?v=oEJYjActBm8

Huis en Haard (RIBW-voorziening): http://www.youtube.com/watch?v=44_3yVRQ10s

"10"  Voor Toekomst (multiproblem-gezinnen): http://www.youtube.com/watch?v=SzVRyxb_RJs

Domus (langdurig verslaafde mensen, met veelal ook een psychiatrische stoornis, die veel met justitie in aanraking komen en zorg mijden): http://www.youtube.com/watch?v=RsNNbNrmNg0

Kunst en Theaterfestival, het Majoor BosshardtGala: http://www.youtube.com/watch?v=mTi1OHQZGLg

Op ons You Tube-kanaal zijn nog meer video's te vinden! En wanneer je op de hoogte wilt blijven vanuit de professionele hulp en zorgtak van het Leger des Heils, volg ons dan ook op Facebook: https://www.facebook.com/legerdesheilshulpenzorg of zoek op Facebook naar Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg!

Contactgegevens