Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Leefkringhuis

Wie is de organisatie en wat doen wij

Het Leefkringhuis is bijna 30 jaar geleden opgericht door enkele betrokken en bewogen mensen in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.

De bedoeling was een opvangplek te hebben voor kinderen, die om allerlei redenen tijdelijk niet thuis konden zijn. De reden daarvoor was, dat ontdekt werd dat in die tijd kinderen zelfs op straat sliepen of in een oude auto.

Al jaren werkt het huis intussen voor héél Amsterdam-Noord, een stadsdeel met maar liefst bijna 90.000 inwoners.

Hoe werken wij en voor wie

Het Leefkringhuis heeft vestigingen op tal van plekken in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Voor bezoek kunt u op werkdagen terecht tijdens kantooruren op het adres Koekoeksstraat 16. Dat is ook het adres voor de spreekuren.

Heeft u ons buiten kantooruren nodig, dan neemt u telefonisch contact op en worden dienstdoende medewerksters ingeschakeld.

Bezoekadres: Koekoeksstraat 16

Postadres: Postbus 36143 te 1020 MC Amsterdam

Algemeen telefoonnummer: 020-6362539 (dag en nacht)

Faxnummer: 020-6341800

E-mail adres: secretariaat@leefkringhuis-noord.nl

Bank: 4524279 ten name van Stichting Leefkringhuizen

Voedselbanken: Adelaarsweg 62 / Akkerwindeweg 2

Contactgegevens

Koekoeksstraat 16 1021TX AMSTERDAM
Postbus 36143 1020MC AMSTERDAM
020-6362539