Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

IrisZorg

Wie is de organisatie en wat doen wij

IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen van de bevolking. We behandelen een verslaving, soms in combinatie met maatschappelijke begeleiding. Ook bieden we trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren, preventie en verslavingsreclassering. We richten ons op het persoonlijke en maatschappelijke herstel, zodat iemand zijn eigen identiteit hervindt en opbouwt, samen met de omgeving. We zijn betrokken bij naasten. En we zetten ervaringskennis in, zodat mensen (h)erkenning vinden in wat zij doormaken. We bieden zorg thuis of op een van onze locaties in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland. Wij geloven in de kracht van de ontmoeting. 

Hoe werken wij en voor wie

We werken vanuit de herstelondersteunende zorg. Herstellen is een persoonlijk en uniek proces. Het betekent dat je leert leven met maatschappelijke kwetsbaarheid, een (verleden van) verslaving en/of een ontwrichtende diagnose of ervaring. 

Met de herstelondersteunende zorg richten we ons op jouw persoonlijke en maatschappelijke herstel, zodat jij je eigen identiteit hervindt en opbouwt.

Herover je regie en krijg grip op je eigen bestaan.

Je krijgt een persoonlijk begeleider en gaat samen met hem of haar aan de slag met haalbare doelen. We kijken niet alleen naar je eigenlijke vraag, maar ook naar dingen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld relaties, geldzaken, wonen, werk, opleiding, verslaving, psychiatrische problemen en gezondheid.

Aandacht voor een goede daginvulling is altijd onderdeel van je zorgplan. 

Wanneer kan je bij IrisZorg terecht?

We hebben opvanglocaties (met begeleiding voor jou) in Gelderland, een deel van Overrijssel en Flevoland. 

Word je uit huis gezet of zit je in een andere crisissituatie? Als je op korte termijn nergens terecht kunt, biedt de Crisisopvang je hulp en begeleiding. Samen met jouw begeleiders werk je aan oplossingen om je leven weer op de rit te krijgen.

Ben je dak- of thuisloos en zoek je onderdak? Dan kan je terecht bij de Dag- en Nachtopvang. De begeleiders kijken samen met jou naar mogelijkheden om je situatie te verbeteren.

Vind je het lastig om je huishouding en geldzaken te regelen en dreig je daardoor uit huis gezet te worden? IrisZorg kan je hierbij ondersteunen.

Lukt het je (nog) niet om zelfstandig te wonen? Je kunt dan kiezen voor begeleiding in een groepswoning van IrisZorg.

Ben je al lange tijd uit het arbeidsproces? Bij IrisZorg kan je terecht voor een zinvolle dagbesteding. Je gaat aan de slag op een plek die zo goed mogelijk past bij jouw mogelijkheden, interesses en vaardigheden. Bij ons kan je aan de slag, afhankelijk van de locatie, binnen productie, groenvoorziening, transport, multimedia en dienstverlening. Onze afdeling voorziet in Werk & Activiteiten en ook in Leren.

Bel voor meer informatie ons algemene telefoonnummer 088-606 1600. 

Foto's en films

Dag- en Nachtopvang - zitkamer met clienten.jpg

Download informatie

Wil je meer informatie over IrisZorg? Kijk dan op onze website: https://www.iriszorg.nl/home

Contactgegevens

Meester B.M. Teldersstraat 4 6842 CT ARNHEM
Postbus 351 6800 AJ ARNHEM
0880-606 1600