Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

IrisZorg

Wie is de organisatie en wat doen wij

IrisZorg is er voor (jong) volwassenen die de grip op hun leven kwijt zijn. Het gaat om mensen met een (dreigende) verslaving en complexe problematiek op gebied van wonen en leven. We bieden een hersteltraject gericht op maatschappelijk en persoonlijk herstel.

We gaan ervanuit dat iedereen nieuwe dingen kan leren. 

We werken volgens de herstelvisie met de bewezen methodieken CRA (Community Reinforcement Approach) en Krachtwerk. We maken gebruik van informele zorg en ervaringsdeskundigheid.

Hoe werken wij en voor wie

Bij ons staat de cliënt centraal. We gaan uit van uw kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Uw omgeving wordt nauw betrokken bij een nieuwe start, op weg naar een betere toekomst.
IrisZorg werkt volgens de methode Herstelwerk. Deze methode helpt u om weer grip op uw situatie te krijgen. U krijgt een persoonlijk begeleider en gaat samen met hem of haar aan de slag met haalbare doelen. We kijken niet alleen naar uw eigenlijke vraag, maar ook naar dingen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld relaties, geldzaken, wonen, werk, opleiding, verslaving, psychiatrische problemen en gezondheid.

Aandacht voor een goede daginvulling is altijd onderdeel van uw zorgplan. 

Wanneer kunt u bij bij IrisZorg terecht?

Wordt u uit huis gezet of zit u in een andere crisissituatie? Als u op korte termijn nergens terecht kunt, biedt de Crisisopvang u hulp en begeleiding. Samen met u begeleiders werkt u aan oplossingen om uw leven weer op de rit te krijgen.

Bent u dak- of thuisloos en zoekt u onderdak? Dan kunt u terecht bij de Dag- en Nachtopvang. De begeleiders kijken samen met u naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren.

Vindt u het lastig om uw huishouding en geldzaken te regelen en dreigt u daardoor uit huis gezet te worden? IrisZorg kan u hierbij ondersteunen.

Lukt het u (nog) niet om zelfstandig te wonen? U kunt dan kiezen voor begeleiding in een groepswoning van IrisZorg.

Bent u al lange tijd uit het arbeidsproces? Bij IrisZorg kunt u terecht voor een zinvolle dagbesteding. U gaat aan de slag op een plek die zo goed mogelijk past bij uw mogelijkheden, interesses en vaardigheden. Bij ons kunt u aan de slag binnen productie, groenvoorziening, transport, multimedia en dienstverlening.

Bel voor meer informatie ons algemene telefoonnummer 088-606 1600. We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Foto's en films

Download informatie

Wilt u meer informatie over IrisZorg? Download dan hieronder onze algemene folder. In het Jaarbericht 2015-2016 vindt u een aantal portretten van cliënten. 

Algemene informatie over IrisZorg

Jaarbericht 2015-2016

Contactgegevens

Kronenburgsingel 545 6831 GM ARNHEM
Postbus 351 6800 AJ ARNHEM
0880-606 1600