Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Traverse - Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Wie is de organisatie en wat doen wij

Traverse is een organisatie die met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening organiseert voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan. Deze hulpverlening is naast de basale opvang van ‘bed, bad en brood, gericht op rehabilitatie van de cliënt.

Onder rehabilitatie verstaan we een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. Dit kan plaatsvinden binnen de beschutting van Traverse of door een zelfstandige woon- en leefsituatie te herstellen. Het tegengaan van achteruitgang rekenen we hier ook toe. Deze ambitie vereist naast professionaliteit een vitale en bedrijfsmatige manier van werken.

Hoe werken wij en voor wie

Mensen die in probleemsituaties verkeren kunnen bij Traverse terecht voor verschillende vormen van opvang en begeleiding. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde hulp nodig. Elke cliënt heeft zijn eigen achtergrond, hulpvraag en mogelijkheden. Om die reden onderscheiden we verschillende begeleidingsprocessen, toegespitst op de behoefte van de cliënt.

We ondersteunen de cliënt bij zijn herstel zodat hij weer grip op zijn leven kan krijgen.

Download informatie

Kijk hier voor folders, jaarverslagen of andere publicaties over Traverse

Contactgegevens

Reitse Hoevenstraat 2 5042 EH TILBURG
Postbus 1314 5004 BH TILBURG
013 - 464 50 99