Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Stichting Volksbond Amsterdam

Wie is de organisatie en wat doen wij

Stichting Volksbond Amsterdam biedt professionele opvang, ondersteuning en begeleiding aan dak- en thuislozen en mensen met een psychiatrische beperking. Cliënten denken, beslissen en doen mee in de organisatie van de zorg.

Wij zijn een middelgrote organisatie. Bij de Volksbond werken momenteel circa 155 mensen en steeds meer vrijwilligers.

De Volksbond biedt in Amsterdam ambulante begeleiding en exploiteert 7 woonlocaties en 2 inloopvoor- zieningen gericht op dagbesteding. Verder zijn er diverse dagbestedings- projecten op de verschillende locaties.

 

 

Hoe werken wij en voor wie

Cliënten denken, praten en beslissen mee over de organisatie van de zorg. Ze hebben een belangrijke stem in de beoordeling van de kwaliteit van het aanbod en werken cliëntgestuurd binnen verschillende afdelingen.

Door de hoge mate van cliëntenparticipatie realiseren organisatie en cliënten duurzame verandering en zelfstandigheid in het leven van cliënten.

  • Jongeren

In het Atlantisplein begeleiden wij jongeren intensief zodat ze straks zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Wij werken daarbij nauw samen met een netwerk van instellingen op het gebied van werken, wonen en onderwijs (maatschappelijke opvang). In de Waldenlaan en Eerste Helmersstraat bereiden wij  jongeren voor op zelfstandig wonen. Dat doen we door middel van praktische ondersteuning.

  • Volwassenen

De Jan Rebelstraat is een woonvoor-ziening voor dak- en thuisloze cliënten met psychiatrische en/of verslavings- problemen (maatschappelijke opvang en RIBW). Het is een woonvoorziening met cliënten- en buurtparticipatie als uitgangspunt. Het Westhuis, de Brecht en de Fokke Simonszstraat zijn RIBW voorzieningen. Hier wonen mensen die door een psychiatrische beperking (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

  • Ambulante begeleiding

De Ambulante Begeleiders ondersteunen cliënten bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Daarbij gaat het vooral om het huishouden, de administratie, financiën en het vinden van een dagbesteding.

  • Dagbesteding

Belangrijk bij het verbeteren van de leefsituatie is het hebben van een dagbesteding. De Volksbond biedt dagbesteding aan vanuit het Dagbestedingsproject en Centrum PS.

 

Een medewerker aan het woord

Woonbegeleider locatie De Brecht  

‘Bewoners weten vaak zelf uitstekend wat goed voor ze is. Bij het opstellen van het begeleidingsplan zijn mensen doorgaans in staat om zelf aan te geven, wat ze willen veranderen in hun leven. Natuurlijk is niet na één gesprek alles duidelijk. Het is belangrijk elkaar te leren kennen en samen een band op te bouwen. Het helpt als je als woonbegeleider ook open bent over jezelf en laat zien dat jij ook je kwetsbaarheden hebt. Het kan ook voor cliënten prettig werken, als ze niet tegenover iemand zitten die het allemaal het beste weet.

Met sommige cliënten kan het door hun ziektebeeld van tijd tot tijd minder goed gaan. Bemoeizorg kan dan echt nodig zijn. In dat geval is het onvermijdelijk dingen te vragen, die een bewoner zelf eigenlijk niet wil, bijvoorbeeld het innemen van medicatie.

Ik vind het mooi om te zien, als cliënten met kleine stapjes vooruit weten te gaan. Het is belangrijk in de gaten te blijven houden, dat de lat niet te hoog wordt gelegd voor cliënten. Dit om teveel stress en een terugval te voorkomen. Toch blijven mensen mij verrassen. Dan denk je dat iemand iets nooit zal kunnen of willen, maar dan blijken ze toch tot veel in staat.  Zo is er een cliënt die niet haar eigen boodschappen wilde doen, maar dat liever aan anderen overliet. We hebben gesprekken gehad over welke voordelen het heeft om het zelf te kunnen doen. Het heeft veel tijd gekost, maar inmiddels haalt ze voor een groot deel zelf de boodschappen in huis. Ze zat eerst vooral op haar kamer. Nu gaat ze er eens per week op uit en komt in contact met de buitenwereld.’

Foto's en films

Download informatie

Lees hier alle Volksbond NU edities

Ambulante begeleiding is een belangrijk onderdeel van het zorgpakket van de Volksbond. Deze vorm van zorg is bedoeld voor kwetsbare volwassenen die zelfstandig wonen lees verder

De Volksbond heeft een verbeterde aanpak voor de zorg aan voormalig dak- en thuisloze jongeren ontwikkeld. Kern daarvan is het duidelijk scheiden van twee taken: huisvesting bieden en individueel begeleiden lees verder

Het DBP (Dagbestedingsproject) in de Haarlemmerstraat is een uniek sociaal project: een gastvrij Koffiehuis voor dak- en thuislozen plus authentieke tweedehands kledingwinkel lees verder

U kunt hier de brochure Clientparticipatie downloaden.

Contactgegevens

Eerste Ringdijkstraat 5 B 1097 BC AMSTERDAM
Postbus 94295 1090 GG AMSTERDAM
020-4212424