Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Wie is de organisatie en wat doen wij

De missie van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (SMO Breda) is: het samen met (dreigend) dak- en/of thuislozen werken naar een zo volwaardig mogelijk burgerschap, aansluitend op diens mogelijkheden.

Hoe werken wij en voor wie

Burgerschap bestaat uit een balans tussen wat iemand van de maatschappij vraagt en de inspanningen die iemand dient te leveren om aan de maatschappij bij te dragen. Om zo volwaardig mogeiljk burgerschap te bereiken en de kwaliteit van leven zo groot mogelij te maken, stellen wij drie doelen centraal in de zorg en/of begeleiding. Dat zijn:
  • duurzame huisvesting
  • een steunend sociaal netwerk
  • een zinvolle dagbesteding
Wij werken vanuit een herstelgerichte benaderin.

Contactgegevens

Liniestraat 19 4816 BG BREDA
Postbus 3385 4800 DJ BREDA
076 564 5050