Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Stichting Het Kopland

Wie is de organisatie en wat doen wij

Stichting Het Kopland is er voor iedereen die grip op het leven verliest, kwetsbaar is of uitgesloten dreigt te worden, zorgt Het Kopland voor verandering. Met begeleiding, behandeling en veilige opvang, hulp bij wonen, werken en relaties. Zodat mensen zelf hun plek en richting vinden en gewoon weer mee kunnen doen.

 

Hoe werken wij en voor wie

In de diverse voorzieningen van de vrouwenopvang Groningen en Drenthe wonen vrouwen en hun kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Zij vinden hier onder andere tijdelijk een veilige plek, hulp bij het verwerken van trauma's, begeleiding op diverse leefgebieden en hulp voor de kinderen. Het Steunpunt huiselijk geweld Groningen biedt hulp en advies bij vragen over huiselijk geweld en het centrale aanmeld- en intaketeam biedt hulp bij opvang.

Sitchting Het Kopland is er ook voor iedereen die, tijdelijk, geen eigen plek heeft: in de voorzieningen van de maastchappelijke opvang in Groningen en Emmen vinden mensen tijdelijk een plek en / of hulp bij het vinden van een eigen thuis en behandeling en begeleiding bij het zelf zoeken naar richting in hun leven op gebied van wonen, relaties en werken. Het Kopland biedt hulp op verschillende manieren, onder andere: ambulante trajecten voor jong volwassenen, bij mensen thuis, begeleid wonen, opvang, crissiopvang, hulp voor gezinnen etc.

Contactgegevens

Oostergoweg 1 D 8911 MA GRONINGEN
Postbus 2579 8901AB GRONINGEN
050-5991420