Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Stichting Anton Constandse

Wie is de organisatie en wat doen wij

De Stichting Anton Constandse biedt een zo normaal mogelijk bestaan aan mensen met een psychiatrische diagnose. Dat doen we als zelfstandige organisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

De Stichting Anton Constandse heeft meer dan 950 cliënten en bewoners, zo’n 400 medewerkers, 35 stagiaires, meer dan honderd woonlocaties en een hoofdkantoor.

De woonvorm, individuele begeleiding en dagbesteding worden nauwkeurig afgestemd op de behoefte en de mogelijkheden van de bewoner/cliënt. Doorstroming van beschermd naar begeleid zelfstandig wonen wordt gestimuleerd wanneer dat kan. Met elke bewoner/cliënt wordt een begeleidingsprogramma samengesteld, afgestemd op zijn mogelijkheden. De Stichting Anton Constandse heeft haar eigen dagbestedingsactiviteiten onder de naam Anton Aktief.

Hoe werken wij en voor wie

De Stichting Anton Constandse vindt dat iedereen in onze samenleving gelijk is en recht heeft op een leven waarin eigen wensen, behoeften en keuzes centraal staan. De medewerkers van de Stichting Anton Constandse werken vanuit deze gedachte en gebruiken het als inspiratie in de bejegening van bewoners en cliënten.

De Stichting Anton Constandse biedt mensen met een psychiatrische diagnose een passende woonplek en individuele begeleiding om een zo goed en zinvol mogelijk bestaan op te kunnen bouwen.

De stichting werkt vanuit de visie van Herstelondersteunende Zorgverlening. Zij ondersteunt bewoners en cliënten zodat zij met succes en naar tevredenheid hun leven kunnen inrichten naar eigen inzicht in een omgeving die daarbij past.

De stichting is een platte organisatie met één managementlaag, transparantie op alle niveaus en openheid voor bewoners/cliënten en medewerkers. Bijvoorbeeld via de Bewonersraad.

Een medewerker aan het woord

Woonbegeleider René Tondo: “Ik accepteer hem zoals hij is.”

Als woonbegeleider bij de Trekschuit coacht René Tondo een aantal bewoners, onder wie Randy. Al twee en half jaar woont Randy er en sinds vier jaar gebruikt hij niet meer.

“Ik kende Randy nog uit de tijd dat hij gebruikte. Ik herkende hem meteen en hij mij ook. Maar wat was hij veranderd! Ik was positief verrast over de metamorfose die Randy ondergaan had. Bewoners begeleiden vind ik boeiend, maar bij hem was ik extra gemotiveerd. Ik zag dat hij nog veel potentie heeft om zich te ontwikkelen. In ons eerste gesprek hebben we uitvoerig stil gestaan bij zijn motivatie om zijn leven te veranderen. Dat biedt een stevige basis voor de toekomst.”

Doorzettingsvermogen

Wederzijds vertrouwen opbouwen, dat zag René als zijn eerste opdracht. “Randy heeft een moeilijke tijd achter de rug, en dat werkt nog steeds door. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik helemaal achter hem sta en hem accepteer zoals hij is. Ik ken zijn zwakke punten, maar ik richt me nu allereerst op zijn sterke kanten. Hij heeft doorzettingsvermogen, hij is bereidwillig, behulpzaam en sociaal en hij wil zich graag nuttig maken voor de samenleving. Bovendien is Randy nog jong, en houdt hij van muziek maken.”

Doorbraak

Beter functioneren begint met het aanleren van basisvaardigheden zoals de kamer netjes houden, bed opmaken en structuur aanbrengen in de dagelijkse activiteiten. “Ik wist niet zeker of Randy zijn gebrek aan basisvaardigheden als een probleem zag. In een aantal gesprekken heb ik hem laten inzien dat hij daar wat aan moest doen. Vervolgens zijn we samen naar oplossingen gaan zoeken. Een doorbraak was om een dagelijkse planning te maken. Ik heb toen met Randy afgesproken dat ik een vaardigheid eerst met hem oefen en daarna moet hij zelf aan de slag. Zo kreeg hij regelmaat in zijn leven en dat vond hij prettig en ook praktisch.” Om continuïteit te krijgen praat René daar regelmatig met hem over. “Het team heeft daar goed in meegeholpen en de samenwerking met zijn individueel begeleider verliep ook prima. Als ik met Randy spreek benoem ik de bereikte resultaten en prijs ik hem daarvoor.”

Positieve resultaten

René is wel directief maar plaatst zich niet boven een bewoner. “Als begeleider kies ik ervoor naast Randy te staan en niet boven hem. Per slot van rekening pakken we dit gezamenlijk op en houd ik zoveel mogelijk rekening met zijn wensen en beperkingen. Ik stuur en hij voert het zelf uit. Daardoor hebben we in een relatief korte tijd behoorlijk positieve resultaten bereikt. Nu is het zaak om op die basis aan nieuwe doelen te werken. Randy wil graag zelfstandig gaan wonen en een betaalde baan vinden. Kortom, we zijn er nog niet, maar het gaat wel de goede kant op.”

Foto's en films

 

Contactgegevens

De Werf 15 II 2544EH 'S-GRAVENHAGE
De Werf 15 II 2544EH 'S-GRAVENHAGE
0703210214