Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

SMO Helmond e.o.

Wie is de organisatie en wat doen wij

Opvang en ontwikkeling

SMO biedt professionele ondersteuning met meerwaarde voor mensen die hun leven (tijdelijk) niet zelfstandig vorm en inhoud kunnen geven. Voor wie het leven (even) niet op de rit heeft, zetten we ons in met alle middelen die we kunnen bedenken. Vertrouwd, op maat en met perspectief, richting zonnigere tijden. Net zoals de zwaluw: behendig en kunstig, hulpvaardig en bedrijvig, flexibel en weinig kieskeurig, uitgesproken sociaal, betrouwbaar en beschermend. Niet voor niets vliegen de zwaluwen door ons beeldmerk.

Wij willen dat iedereen gezien wordt, mee kan doen in de maatschappij en zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen. Zeker als iemand geen thuis, nauwelijks budget, geen dak boven het hoofd of geen sociaal netwerk heeft. Daarom werken we aan een samenleving waaraan iedereen zijn eigen waarde kan toevoegen. Dat doen we met een combinatie van (maatschappelijke) opvang, dagbesteding, begeleiding thuis en armoedebestrijding.

We bieden mensen de ruimte en instrumenten om zich – vanuit eigen kracht, talent en passie – te versterken; minstens te stabiliseren, liever nog hun leven weer op de rit te krijgen. Als er een crisissituatie is, organiseren we opvang met spoed. Zingeving en zinvolle tijdsbesteding zien we in ons werk altijd als belangrijk middel. Van daaruit zetten mensen stappen naar een waardig en zelfstandig bestaan. Soms kleine stappen, soms zelfs een stapje terug, maar altijd met het besef dat er perspectief is. Wie bij ons komt voor opvang en ontwikkeling, krijgt de vrijheid om te blijven en op adem te komen, aan te sterken naar vermogen en voorzichtig uit te vliegen zodra het kan.

Hoe werken wij en voor wie

Krachtwerk

Kracht, dat is – naast geborgenheid – wat we mensen die bij ons aankloppen voor opvang en ontwikkeling meegeven. We werken en denken daarom krachtgericht. We geven richting, zoals de zwaluw vroeger de zeelieden naar het land wees, maar laten de vluchtroute over aan de mensen zelf. Zij kiezen hun bestemming en de weg ernaartoe.

We werken met de interventiemethodiek Krachtwerk. Hiermee vergroten we eigenaarschap binnen onze opvang- en ontwikkelingstrajecten. Niet alleen voor mensen die zo’n traject aangaan, ook voor onze eigen medewerkers. Het is een goede manier waarmee we zicht krijgen op krachten, interesses, hulpbronnen en wensen van mensen. Die helpen de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te versterken. Krachten staan centraal, niet de eventuele tekortkomingen. Vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid werken we samen om in kleine, haalbare acties grotere doelen te realiseren. Praktisch, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving van mensen, en in verbindingen met partners als dat van toegevoegde waarde is.

Movisie heeft Krachtwerk beoordeeld en erkend als ‘Goed onderbouwd’. Onze medewerkers hebben de methodiek omarmd en zich het krachtgericht denken en werken eigengemaakt als hun tweede natuur.

Een medewerker aan het woord

Op ons Youtubekanaal staan diverse filmpjes van onze locaties waar medewerkers en onze clienten aan het woord komen: https://www.youtube.com/channel/UChvegaDgWUSNfxtHSqyqtkg/videos

Werken bij SMO is werken in een betrokken team waarin iedereen voor elkaar klaar staat, of je nu een betaalde functie vervult, stage loopt of vrijwilligerswerk doet. Je komt terecht in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Een organisatie waar jouw persoonlijkheid en bijdrage echt gewaardeerd worden en waar je volop de kans krijgt je verder te ontwikkelen.

Foto's en films

https://www.youtube.com/channel/UChvegaDgWUSNfxtHSqyqtkg/videos

Contactgegevens

St. Hubertusstraat 2 5701 TC HELMOND
Postbus 242 5700 AE HELMOND
0492-525098