Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

SMO Helmond e.o.

Wie is de organisatie en wat doen wij

Missie SMO staat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk.

Visie SMO wil haar maatschappelijke functie uitoefenen vanuit een respectvolle houding voor de cliënten en hun individuele kenmerken, mogelijkheden en onmogelijkheden. We willen er zijn voor de mensen die in de maatschappij ondersteuning nodig hebben. Aan hen willen we een plek bieden waar zij mogen zijn zoals ze zijn en mogen worden wat ze in zich hebben.

SMO werkt met mensen die doorgaans al veelvuldig en langdurig te maken hebben gehad met hulpverlening. Mensen die als gevolg van hun ervaringen, levensloop of persoonlijkheidsstructuur tijdelijk of langdurig niet zelfstandig kunnen functioneren. Mensen die het niet alleen redden in een maatschappij die steeds meer vraagt op het gebied van (sociale) vaardigheden, het vervullen van verschillende rollen, het presteren in hoog tempo. In onze ogen is de inrichting van deze maatschappij een keuze. Daarom kan de opvang van hen die hier niet (volledig) in mee kunnen niet gezien worden als liefdadigheid of goodwill. Dit moet gezien worden als een verplichting en een verantwoordelijkheid van diezelfde maatschappij. SMO neemt die verantwoordelijkheid door op professionele wijze:

  • dakloosheid te voorkomen (preventie);
  • onderdak en begeleiding te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben (zorg);
  • mensen bij het zelfstandig wonen te begeleiden (herstel);
  • dagstructuur te bieden aan cliënten en arbeidsre-integratie te bevorderen;
  • armoede te bestrijden.

 Ontwikkelen en ontplooien

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden we thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio.

Contactgegevens

St. Hubertusstraat 2 5701 TC HELMOND
Postbus 242 5700 AE HELMOND
0492-525098