Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Siriz

Wie is de organisatie en wat doen wij

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

Hoe werken wij en voor wie

Siriz is een organisatie die investeert in preventie en die ondersteuning en zorg biedt met een beroep op de positieve krachten die te vinden zijn bij haar klanten. Siriz kiest voor inbedding op lokaal en regionaal niveau van haar preventie, ondersteuning en zorg.

Siriz begeleidt jonge moeders en hun kind naar zelfstandigheid:

  • in leef-/leerhuizen in Gouda en Groningen;
  • in begeleid wonen huizen in Gouda en Delft;
  • bij opvanggezinnen in heel Nederland.

Leef-/leerhuis
In het leef-/leerhuis verblijven jonge aanstaande moeders (tot 25 jaar) en/of jonge moeders met hun pasgeboren baby. Het huis is een plaats waar je deskundige hulp krijgt in een huiselijke omgeving. Je kunt er terecht als je naast een onbedoelde zwangerschap ook te maken hebt met andere moeilijkheden. Bijvoorbeeld relatieproblemen, geen werk of opleiding, schulden of huiselijk geweld. Samen met jou werken we toe naar begeleid of zelfstandig wonen samen met je kind. Onze leef-/leerhuizen staan in Gouda en Groningen.

Begeleid wonen
In een begeleid wonen huis kun je ten hoogste een jaar wonen, al dan niet na verblijf in het leef-/leerhuis. Een medewerker van Siriz komt een paar uur per week langs om je te begeleiden naar zelfstandigheid. Onze begeleid wonen huizen staan in Delft en Gouda.

Opvanggezin
In een opvanggezin kun je een aantal maanden verblijven. Je woont in een huiselijke omgeving met mensen die je willen steunen. We bekijken per situatie of en welk opvanggezin past.

 

Methodiek Krachtwerk
In de leef-/leerhuizen en begeleid wonen huizen wordt gebruikgemaakt van de methode Krachtwerk. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen. 

Siriz heeft het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kwalitatief goede zorg en is een ANBI-geregistreerd goed doel.

Contactgegevens

Nieuwe Gouwe Westzijde 1 2802 AN GOUDA
Postbus 60 2800 AB GOUDA
0800 440 00 03