Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Safegroup, regio West-Brabant

Wie is de organisatie en wat doen wij

Safegroup is in de regio West-Brabant de expert op het gebied van hulp en opvang bij huiselijk geweld. Wij bieden verschillende vormen van begeleiding: ambulante begeleiding in de thuissituatie aan volwassenen en kinderen, AWARES, intensieve begeleiding en opvoedingsondersteuning (residentieel) op locatie Valkenhorst en crisisunit. Safegroup heeft als doel de aanpak van huiselijk geweld. Vanuit die doelstelling bieden wij hulp aan vrouwen en kinderen die vanwege geestelijke en/of lichamelijke mishandeling hulp nodig hebben. In de aanpak Huiselijk Geweld is Safegroup met zijn gespecialiseerde expertise ten aanzien van (gezins-) systemen waar huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidssituaties plaatsvindt op verschillende manieren vertegenwoordigd. Wat biedt Safegroup? Valkenhorst Breda:
Locatie Valkenhorst is een opvang- en begeleidingscentrum in Breda, die hulp en opvang  biedt aan cliënten/cliëntsystemen die met huiselijk geweld te maken hebben. Er kunnen 27 cliëntsystemen (vrouwen en kinderen opgenomen worden. In Valkenhorst worden cliënten geplaatst met een problematiek die zo complex en urgent is dat voor hen langere trajecten noodzakelijk zijn. Naast veilige opvang ligt hier in eerste instantie het accent op verwerking, herstel en op het zelfstandig functioneren en participeren in de samenleving. Crisisunit:
De crisisunit onderscheidt zich van de andere opvangvoorzieningen binnen Safegroup door directe en gegarandeerde beschikbaarheid 7 x 24 uur, tijdens en na kantooruren. Het doel is veilige, anonieme opvang van vrouwen en hun kinderen waarbij de crisissituatie gede-escaleerd wordt, een systeemgerichte analyse t.b.v. een veilige en kwalitatieve vervolgoplossing (zo dicht mogelijk bij het sociale netwerk) van de vrouw en kinderen. Team Ambulant:
Het ambulante team biedt professionele begeleiding aan gezinssystemen in een onveilige, onhoudbare, gewelddadige thuissituatie en is verantwoordelijk voor het organiseren van een samenhangend hulpaanbod voor gezinssystemen rond de complexe problematiek huiselijk geweld.. http://www.safegroup.nl/hulp%20thuis%20ambulant%20team.html Awares:
Het ambulante team zet in nauw overleg met de politie Awares (Abused Women’s Active Response Emergency) uit ter bescherming van slachtoffers tegen dreigend geweld. Gebruikers krijgen dan een speciaal apparaat (een aware-kastje) waarmee ze met een enkele druk op de knop de politie kunnen waarschuwen. Ambulant Jeugd Team:
Safegroup heeft een ambulant jeugdteam dat hulp en begeleiding, gericht op kinderen en jongeren, in de thuissituatie biedt. Dat doet zij op basis van jeugdzorgindicaties in gezinnen die problemen hebben gehad met huiselijk geweld en voor jeugdigen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Door het gezin en de gezinsleden te begeleiden en te ondersteunen kunnen zij voldoende inzicht krijgen in dat wat hen belemmert in het functioneren zowel als gezin als in het dagelijks leven. Samen met het gezin wordt systeemgericht gezocht naar mogelijkheden om dit aan te pakken Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van het gezin. http://www.safegroup.nl/hulp%20thuis%20ambulant%20jeugd%20team.html    

Contactgegevens

Assumburgstraat 1 4834 KP BREDA
Postbus 4740 4803 ES BREDA
076-5650550