Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Vrouwenopvang Rosa Manus

Wie is de organisatie en wat doen wij

Opvang en begeleiding
Vrouwenopvang Rosa Manus is een organisatie waar vrouwen - met en zonder kinderen - die door hun partner en/of familie bedreigd en/of mishandeld worden, opgevangen en begeleid worden.
Rosa Manus biedt een veilige plek  waar u en uw eventuele kinderen tot rust kunnen komen en waar u kunt werken aan uw toekomst.

Ambulante hulpverlening
Rosa Manus biedt ook kort- of langdurende begeleiding bij u thuis.
Verder houdt Rosa Manus een spreekuur huiselijk geweld, waarin u uw verhaal kunt vertellen en advies en informatie kunt krijgen.

Aanpak huiselijk geweld
Rosa Manus is een organisatie die zich 24 uur per dag inzet om alle vormen van huiselijk geweld en machtsmisbruik te stoppen en herhaling te voorkomen. Zij heeft zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld, waaronder eergerelateerd geweld, mensenhandel, lover-/pooierboys, ouderenmishandeling en machtsmisbruik.

Rosa Manus is HKZ-gecertificeerd. 

                  Hoe werken wij en voor wie

Hoe werken wij?
In het begeleidingstraject is de eigen kracht van u en uw kinderen  ons uitgangspunt. Ook werken wij met aandacht en sensitiviteit voor de eigen cultuur en achtergrond van u en uw kinderen.
Wij vinden het belangrijk dat  uw eigen netwerk  zoveel mogelijk wordt ingezet bij uw begeleidingstraject.  Dit betekent dat  wij uw partner en familie waar mogelijk erbij  betrekken. De  veiligheid staat hierbij voorop.

En voor wie?
De primaire doelgroep van Rosa Manus zijn vrouwen en kinderen.
In het ambulante traject behoren ook mannen die deel uitmaken van het gezin tot de doelgroep en mannen die zich melden op het spreekuur huiselijk geweld of voor begeleide terugkeer.

Foto's en filmsDownload informatie

Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden:

Folder Daar sta je dan

Folder Een blik op Rosa Manus

Folder Spreekuur huiselijk geweld

Folder Begeleide terugkeer

Jaarverslag 2012

Contactgegevens

Opaalstraat 302 2332 TH LEIDEN
Opaalstraat 302 2332 TH LEIDEN
071-5730870