Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

RIBW Gooi & Vechtstreek

Wie is de organisatie en wat doen wij

Wie moet leven met een psychisch of psychosociaal probleem kan het in het dagelijks leven erg moeilijk hebben.Dingen die eerst zo vanzelfsprekend waren, zoals zelfstandig wonen, werken en leven, worden opeens een grote opgave en lijken soms zelfs onmogelijk.

In zo'n situatie bieden wij als Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) de bescherming en begeleiding die nodig is.

De RIBW Gooi & Vechtstreek biedt gespecialiseerde begeleiding, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang.

We bieden de begeleiding in ambulante vorm thuis, of in één van onze beschermde woonvormen in de Gooi & Vechtstreek. Daarnaast bieden wij opvang aan mensen die acute ondersteuning nodig hebben.

Onze begeleiding is praktisch van aard. Heeft u te maken met psychische of psychosociale problemen, dan begeleiden we u in het dagelijks leven. Door u bijvoorbeeld te helpen met het beheer van financiën, huishouding, dagbesteding, werk of het onderhouden van sociale contacten.

Op deze manier leert u weer zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te leiden, uw eigen keuzes te maken en kunt u weer aan een nieuwe toekomst bouwen. Het benutten van uw mogelijkheden en creëren van kansen op een maatschappelijk geïntegreerd bestaan staan hierbij centraal.

Hoe werken wij en voor wie

De begeleiders van de RIBW Gooi & Vechtstreek werken volgens de basismethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH).

De begeleiders onderzoeken heel gericht wat de wensen en persoonlijke voorkeuren van cliënten zijn op het gebied van wonen, werken, leren en recreëren en op het gebied van zelfzorg, gezondheid, zingeving en sociale relaties. Door dit te inventariseren ontstaat goed inzicht in de wensen en ambities die cliënten hebben. Die worden omgezet naar haalbare doelen. Er worden concrete stappen afgesproken om deze doelen te bereiken.

Doelgroepen:

Begeleiding thuis (regionaal):

  • Jeugd & Opvoeding (ouders met kinderen met psychische problematiek)
  • Jongeren en volwassenen & psychische problematiek
  • Jong volwassenen & autisme
  • Ouderen & psychische problemen

Begeleiding in onze woonvormen (regionaal):

  • Jongeren en volwassenen & psychische problematiek
  • Jong volwassenen & autisme
  • Volwassenen & niet aangeboren hersenletsel
  • Ouderen met psychische problematiek en lichamelijke problemen

Sociaal pension en crisisopvang (de Cocon en de Vluchtheuvel):

  • Dak-en thuislozen
  • Mensen in acute nood (uit heel Nederland)

Contactgegevens

Botterstraat 55 1271 XL HUIZEN
Postbus 463 1270 AL HUIZEN
035 6993240