Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Neos

Wie is de organisatie en wat doen wij

Neos werkt actief aan een samenleving waarin ieder mens telt. Wij bieden direct zorg, veiligheid en onderdak voor jongeren, slachtoffers van huiselijk geweld en (dreigend) dak- en thuislozen. Wij ondersteunen cliënten bij het weer opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan. Wij bieden hen een perspectief zodat ook zij weer volop mee kunnen doen vanuit de mogelijkheden die ieder mens heeft.

Neos biedt clienten een krachtige combinatie van wonen en werken. Op verschillende locaties van Neos vinden cliënten stimulerende en uitdagende leer- en werkomgevingen. Ook extern organiseren wij in samenwerking met andere organisaties mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling. Het geeft cliënten de kans om hun krachten en kwaliteiten te ontdekken en te benutten.

Neos biedt verschillende vormen van begeleid zelfstandig wonen. Met deze ambulante ondersteuning lukt het veel mensen om toch weer zelfstandig een huishouden te voeren waar dat eerst niet lukte. Begeleid Wonen biedt allerlei vormen van woonbegeleiding. Een vorm van Begeleid Wonenen verloopt via Plan DOOR! Dit is een samenwerkingsverband van woningcorporaties en zorginstellingen, waaronder Neos. Via Plan DOOR! worden woningen beschikbaar gesteld aan o.a. cliënten van Neos die in opvangvoorzieningen verblijven.

Hoe werken wij en voor wie

Neos biedt opvang en begeleiding van dak- en thuisloze, kwetsbare gezinnen, jongeren en slachtoffers van huiselijk geweld.  De hulpverlening is gericht op het (her) ontdekken en ontwikkelen vinden van de eigen kracht, via de methodiek Krachtwerk; een op herstel en rehabilitatie gerichte en gecertificeerde aanpak.

Neos opereert vanuit drie pijlers: Cluster Regie, Cluster Opvang en Cluster Participatie:

Het cluster Regie vormt de voordeur van Neos, voor informatie, advies en
aanmelding. Binnen het cluster Regie vindt de intakeprocedure en zorgtoewijzing
plaats en wordt ook samengewerkt in het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Het cluster Opvang biedt zo veel begeleiding en ondersteuning als nodig,  en zo weinig en licht als mogelijk. Een cliënt kan begeleid worden in de eigen woning of vanuit  één van de 24-uurs voorzieningen.

Het cluster Participatie bied activiteiten op het gebied van wonen, werken, schuldhulpverlening en inkomensbeheer.  Neos investeert nadrukkelijk in begeleid wonen programma’s, zinvolle dagbesteding en dagstructuur, leer-werk trajecten, jobcoaching en vrijwilligerswerk.

 

Een medewerker aan het woord

'Ik zou Neos willen typeren als een organisatie in beweging, die groeit en zoekt naar verbetering. Ook het woord ‘enthousiasme’ komt direct bij me op. Enthousiasme, zowel bij medewerkers, managers als bestuurders."

Foto's en films

Download informatie

Netwerkkaart Organisatiestructuur

Neos Nieuw Perspectief brochure

Werk & Activering brochure

Begeleid Wonen brochure

Jaarbeeld 2012

Advertentietekst

 

Contactgegevens

Hoogstraat 224 5615 PX EINDHOVEN
Postbus 922 5600 AX EINDHOVEN
040-2501580