Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Mutsaersstichting

Wie is de organisatie en wat doen wij

Wij bieden jeugd-ggz, jeugdzorg en zorg in onderwijs.De Mutsaersstichting biedt specialistische zorg en behandeling aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve, 'life changing' behandeltrajecten.De Mutsaersstichting biedt jeugd-ggz, jeugdzorg en zorg in onderwijs. We bieden zorg op maat wat betekent dat we naadloos aansluiten op de mogelijkheden van onze cliënt, en wat hij op dat moment nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Medezeggenschap en inbreng van de cliënt en diens familie is daarbij erg belangrijk.Wij staan schouder aan schouder met tal van andere organisaties en geven onze cliënten daarmee toegang tot een breed scala aan professionals. Zij hebben uiteenlopende expertises op het gebied van alle denkbare specialismen binnen de jeugd ggz.We zijn trouw aan onze waarden, kijken met een frisse blik vooruit en we doen het samen!

Hoe werken wij en voor wie

Korte lijnen, één aanspreekpunt, één persoon die het hele traject coördineert en begeleidt. Vanuit de gedachte 'één cliëntsysteem één plan' wordt exact op maat een persoonlijk behandelplan samengesteld. Een inzichtelijk plan, dat de cliënt kan volgen en sturen en waarin concrete, toetsbare doelstellingen zijn opgenomen. Het plan vormt de basis van de oplossing en van het antwoord op de zorgvraag. Dit vraagt om een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarin dus alle betrokkenen, cliënt/familie en hulpverleners, samenwerken. De Mutsaersstichting biedt die aanpak. En dat wérkt! Dit kenmerkt onze werkwijze en maakt de Mutsaersstichting uniek in Nederland.

Een medewerker aan het woord

Bij de Mutsaersstichting kom je mensen tegen uit het gehele beroepenveld en vakgebied van de (jeugd)zorg en het onderwijs. Van groepsleiders, vrouwenhulpverleensters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, onderwijskrachten, pedagogen, ortho-pedagogen, paramedici, tot beeldend therapeuten, muziektherapeuten, fysiotherapeuten, onderzoeksspecialisten, kinderartsen, psychologen en/of psychiaters. Allemaal betrokken en professioneel. Allemaal met één streven: de zorgweg van de cliënt optimaal te laten aansluiten bij de vraag. Met één plan en een aanpak die werkt!

Foto's en films

Graag verwijzen wij u hiervoor naar www.mutsaersstichting.nl

Download informatie

Graag verwijzen wij u hiervoor naar www.mutsaersstichting.nl

Contactgegevens

Postweg 88 5915 HB VENLO
Postbus 242 5900 AE VENLO
077-3217677