Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Mutsaersstichting

Wie is de organisatie en wat doen wij

De Mutsaersstichting, compleet in jeugdzorg, is een fullservice centrum actief op de gebieden jeugdhulpverlening en GGZ en welzijn en onderwijs. Vanuit diverse locaties in Noord- en Midden-Limburg bieden we geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren, evenals maatschappelijke opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen.

Die multidisciplinaire benadering maakt de Mutsaersstichting sterk in vroeginterventies. In snelle, pragmatische en oplossingsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een (dreigende) verstoorde ontwikkeling en aan hun ouders. Maar ook aan gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld.

Hoe werken wij en voor wie

Korte lijnen, één aanspreekpunt, één persoon die het hele traject coördineert en begeleidt.

Vanuit de gedachte 'één cliëntsysteem één plan' wordt exact op maat een persoonlijk behandelplan samengesteld. Een inzichtelijk plan, dat de cliënt kan volgen en sturen en waarin concrete, toetsbare doelstellingen zijn opgenomen. Het plan vormt de basis van de oplossing en van het antwoord op de zorgvraag. Dit vraagt om een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarin dus alle betrokkenen, cliënt/familie en hulpverleners, samenwerken. De Mutsaersstichting biedt die aanpak. En dat wérkt!

Dit kenmerkt onze werkwijze en maakt de Mutsaersstichting uniek in Nederland.

Een medewerker aan het woord

Bij de Mutsaersstichting kom je mensen tegen uit het gehele beroepenveld en vakgebied van de (jeugd)zorg en het onderwijs.

Van groepsleiders, vrouwenhulpverleensters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, onderwijskrachten, pedagogen, ortho-pedagogen, paramedici, tot beeldend therapeuten, muziektherapeuten, fysiotherapeuten, onderzoeksspecialisten, kinderartsen, psychologen en/of psychiaters.

Allemaal betrokken en professioneel. Allemaal met één streven: de zorgweg van de cliënt optimaal te laten aansluiten bij de vraag. Met één plan en een aanpak die werkt!

Foto's en films

Graag verwijzen wij u hiervoor naar www.mutsaersstichting.nl

Download informatie

Graag verwijzen wij u hiervoor naar www.mutsaersstichting.nl

Contactgegevens

Postweg 88 5915 HB VENLO
Postbus 242 5900 AE VENLO
0900-6887237