Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Moveoo

Wie is de organisatie en wat doen wij

Moveoo Moveoo is een professionele gecertificeerde zorginstelling voor thuis- en daklozen. Met bijna 150 gespecialiseerde hulpverleners verspreid over heel Limburg bieden wij afhankelijk van de inzet en mogelijkheden van de cliënt oplossingen op maat. Perspectief Voor niet iedereen verloopt het leven even soepel. Sommige mensen vallen om wat voor reden dan ook buiten de boot. Door overmacht of ziekte, eigen toedoen of domme pech. Voor die mensen aan de rafelrand van de samenleving biedt Moveoo hulp. Moveoo beweegt mensen om weer in beweging te komen en de draad van hun leven op te pakken. Voorzieningen Om dat te realiseren biedt Moveoo een gevarieerd en cliëntgericht aanbod van voorzieningen, afgestemd op de specifieke eigenschappen van de cliënt. Ons voorzieningenaanbod bestaat uit dag- en nachtopvang, crisisopvang, woonvoorzieningen, dagbestedingsactiviteiten en ambulante woonbegeleiding. Samen De inspanningen van Moveoo zijn géén eenrichtingsverkeer. De cliënt moet zich actief willen inzetten om zijn of haar terugkeer in de samenleving te bevorderen. Daarbij werken we vaak nauw samen met onze overige collega’s in de zorgketen. Met als doel: dat onze cliënten er beter van worden. Missie Moveoo is een professionele dienstverlenende organisatie voor die mensen die om welke reden dan ook thuisloos zijn (geraakt), geen onderdak hebben of dat dreigen kwijt te raken. Naast opvang en begeleiding wordt ambulante begeleiding geboden om de doorstroom en zo mogelijk uitstroom naar voorzieningen voor begeleid wonen of zelfstandig wonen te vergroten. Moveoo heeft een vangnetfunctie, verkoopt geen nee en zal altijd ondersteuning en hulp bieden.  Uitgangspunt is dat alle mensen recht hebben deel uit te maken van de samenleving.
Visie Om de cliënten zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, streeft Moveoo naar een stevige, erkende marktpositie met meerdere financiers die diensten en producten afnemen. Moveoo is een full service organisatie waarbij diensten zoveel mogelijk in eigen beheer en in de interne keten worden vormgegeven. Moveoo speelt proactief in op nieuwe ontwikkelingen en biedt diensten van hoge kwaliteit. Op het gebied van opvang en ambulante begeleiding is Moveoo onmisbaar in de keten. De focus ligt op een goede doorstroom en uitstroom (ervan uitgaande dat er altijd een groep in de samenleving zal zijn die blijvende ondersteuning en begeleiding nodig zal hebben).

Contactgegevens

Spoorlaan zuid 29 a 6045 AA ROERMOND
Postbus 1047 6040 KA ROERMOND
088-3379000