Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

LIMOR ondersteuning en rehabilitatie

Wie is de organisatie en wat doen wij


LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. Vaak zien we een combinatie van problemen. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen we onze aanpak altijd af op iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen.

Hoe werken wij en voor wie


Cliëntvraag is leidend
LIMOR is er voor de zware, complexe cases, verre van ‘standaard’. Dus heeft een ‘standaardaanpak’ geen enkele kans van slagen. Daarom zijn en blijven bij LIMOR de vraag, behoefte en situatie van de cliënt altijd leidend gedurende het hele traject. Wel hebben we na aanmelding en intake een vaste structuur in onze methode welke kort is samen te vatten in drie woorden: opvangen, aanpakken en loslaten.

Opvangen, aanpakken, loslaten
Eerst bezweren we de noodsituatie en zorgen we voor stabiliteit en rust bij de cliënt. Vanuit de (beschermde) woonsituatie wordt met de cliënt een maatwerk-aanpak afgesproken die vervolgens leidt naar een stabiel leven zonder LIMOR. Onze interventie is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Dat onze medewerkers hierin creatief te werk moeten gaan, om zowel de cliëntvraag als de trajectduur in beeld te houden, mag duidelijk zijn. Ook als dat betekent dat zij soms de regie even naar zich toe moeten trekken en tijdelijk bepaalde zaken van een cliënt zullen overnemen.

Foto's en films

Download informatie

Klik op deze link om onze folders en publicaties te downloaden.

Contactgegevens

Oostergoweg 1 e en g 8911 MA LEEUWARDEN
Postbus 8008 8903 KA LEEUWARDEN
0900 485 75 45