Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Kompaan en De Bocht

Wie is de organisatie en wat doen wij

Meestal lijkt het alsof het leven vanzelf gaat. Je groeit op, leeft met dierbaren om je heen en gaat naar school of werk. Als je ergens mee zit, dan kom je daar zelf wel uit. Er is steun en hulp van familie, vrienden, de buurt, school of huisarts. Je ontwikkelt je in een veilige omgeving.

Soms worden vragen echter problemen. Verandert experimenteren van jongeren in grenzeloosheid? Is die vlotte vriend uit op misbruik? Lopen ruzies in een relatie of gezin uit de hand? Hoor je bij de buren geluiden die duiden op huiselijk geweld? Kun je als ouder niet meer uit de voeten met je onmacht?

Kompaan en De Bocht helpt dat te voorkomen. En lukt dat niet? Dan zijn wij er om te helpen die problemen op te lossen. Dat doen we samen met de mensen om wie het gaat. We hebben oog voor wat goed gaat en voor samenhang tussen verschillende levensgebieden. Samen kiezen we doelen en werken we naar een betere toekomst: ‘Steeds Sterker’.

De verschillende hulpvormen van Kompaan en De Bocht zijn divers: van voorlichting, cursussen, trainingen of hulp aan huis tot intensieve behandeling en (crisis)opvang.

Lees meer over onze hulp www.kompaanendebocht.nl en aanpak http://steedssterker.nl

Hoe werken wij en voor wie

Kompaan en De Bocht is er voor kinderen, vrouwen en gezinnen met vragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid. Bij de passende opvang, hulp of ondersteuning die via de opvangatlas gevonden kan worden, ligt de focus op onze vrouwenhulpverlening. In 2012 verbleven 804 vrouwen en hun kinderen vanuit het hele land in onze vrouwenopvang.

We beschikken over specialistische kennis waardoor we in staat zijn om vrouwen met intensieve problematiek, op te vangen en te ondersteunen. We sluiten aan bij wat goed gaat en willen zo de kracht van mensen versterken waardoor ze zelf verder kunnen. Steeds sterker.

Onze specialismen binnen de vrouwenopvang hebben we voornamelijk op het gebied van huiselijk geweld, systemisch werken, tienerouderschap, gedragsproblematiek, loverboys, eergerelateerd geweld, crisisopvang en intensieve observatie van moeders met hun kind(eren) om complexe moeder-kind relaties te verhelderen. Het specifieke aanbod van onze vrouwenopvang zijn: crisisopvang De Poort en afdelingen Lima, EVA en Dana/ Eos.

Crisisopvang De Poort
Onze crisisopvang bevindt zich op een geheime locatie. Dit is nodig om de veiligheid van de vrouwen en hun kind(eren) die hier woonachtig zijn te vergroten.

Behandelgroep Lima
Lima is een behandelgroep voor tienermoeders met gedragsproblemen en een intensieve zorgvraag. Kompaan en De Bocht heeft voor deze groep een methodiek ontwikkeld welke is beschreven in het boek: 'Lima, een evenwicht tussen moeder moeten zijn en puber mogen zijn. Het uitgangspunt van deze methodiek is dat we de kracht van het moment benutten waarop een jonge vrouw een kind krijgt en zich realiseert dat haar leven anders moet gaan lopen. Competentiegericht leren, vertrouwen, warmte en hulp worden gecombineerd om de jonge moeders ervan bewust te maken dat er altijd een eigen keuze is.

EVA, Extra Veilige Afdeling
Kompaan en De Bocht biedt speciaal opvang aan meiden en jonge vrouwen die bedreigd worden of slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Deze opvang is op een geheime en extra beveiligde plek.

Als je hier meer over wilt weten kun je bellen met afdeling intake van Kompaan en De Bocht (013-5433073).

Observatietraject Dana/ Eos
Het gaat om een 12 weken durend gefaseerd observatietraject, waarbij moeder en haar kind(eren) verblijven op afdeling Dana of Eos van De Bocht. Tijdens dit traject vindt intensieve observatie plaats om complexe moeder-kind relaties te verhelderen. Doel van dit traject is om een goed beeld van de mogelijkheden van moeder en de veiligheid en het perspectief van het kind te krijgen om doelgericht en verantwoord hulp op maat aan te bieden.

Plaatsen voor dit observatietraject komen i.v.m. de aanmeldprocedure niet in de opvangatlas. Natuurlijk is het wel mogelijk om extra informatie in te winnen via afdeling intake van Kompaan en De Bocht (013-5433073).

Foto's en films

Download informatie

Krachtwerk, methodiek voor de vrouwenopvang
http://www.kompaanendebocht.nl/images/PDF/vrouwenhulpverlening/krachwerk%202011.pdf

Behandelgroep Lima
http://www.kompaanendebocht.nl/images/PDF/jongouderschap/lima_webversie_juni_2011.pdf

Contactgegevens

Rillaersebaan 75 5053 EA GOIRLE
Rillaersebaan 75 5053 EA GOIRLE
013-5433073