Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Kessler Stichting

Wie is de organisatie en wat doen wij

De Kessler Stichting is er voor sociaal kwetsbare mensen, in het bijzonder dak- en thuislozen die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. De eigen identiteit, participatie en autonomie staan centraal. De opvang, zorg en begeleiding wordt gegeven door een organisatie die zich wil onderscheiden door innovatie, kwaliteit en doelmatigheid. Er werken hier professionele en loyale medewerkers in een veilige en gecertificeerde organisatie.

De Kessler Stichting biedt zorg in de regio Haaglanden. 

De Kessler Stichting biedt Beschermd Wonen, Begeleid (kamer)Wonen, Ambulante begeleiding, Verpleeghuiszorg, Kortdurende opvang, Nachtopvang, Budgetbeheer en Preventie huisuitzettingen en nazorg (Sesam en Rentree).

Hoe werken wij en voor wie

Al ruim 100 jaar zet de Kessler Stichting zich in voor mensen die sociaal kwetsbaar zijn. We bieden professionele opvang, zorg en begeleiding aan sociaal kwetsbare burgers uit de regio Den Haag. We zijn er zowel voor mensen in acute crisis als voor hen die behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. Op een van onze eigen locaties, één van de begeleid wonen locaties of bij mensen thuis.
Naast onze professionals werken we met vrijwilligers die belangrijke en waardevolle taken uitvoeren.

Competentiegericht begeleiden

Wij werken met onze eigen methodiek: Competentiegericht begeleiden. Hiermee sluiten wij aan bij de
aanwezige competenties van onze cliënten. Ze leren voor welke taken ze staan en wat ervoor nodig
is om met deze taken om te gaan. We dagen cliënten uit om hun toekomstperspectief te formuleren en te concretiseren.

We werken vanuit een samenwerkingsrelatie met de cliënt, een relatie die zich kenmerkt door een respectvolle benadering van de cliënt. Zijn behoeften en wensen worden gehoord en serieus genomen. Samen met de cliënt werken we aan het opbouwen en activeren van een (in)formeel steunend netwerk. Wij stellen ons daarbij op als ondersteuner, bemiddelaar en uitvoerder.

Foto's en films

www.youtube.com/kesslerstichting

Download informatie

Lees alles over de Kessler Stichting in Alles Op een Rij

Contactgegevens

De la Reyweg 530 2571 GN DEN HAAG
Postbus 19069 2500 CB DEN HAAG
070 - 8 500 500