Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Kadera

Wie is de organisatie en wat doen wij

Kadera aanpak huiselijk geweld is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals. Kadera wil er voor zorgen dat het huiselijk geweld stopt en niet meer terugkomt. En beter nog: dat het niet ontstaat. Daarom biedt Kadera naast opvang, begeleiding en nazorg ook preventie en deskundigheidsbevordering voor professionals. Zo wil Kadera bijdragen aan een samenleving waarin geen plaats is voor huiselijk geweld.

Hoe werken wij en voor wie

Kadera helpt iedereen die te maken heeft met seksueel, geestelijk en lichamelijk geweld: vrouwen en mannen, kinderen en ouderen, homo's en hetero's. Ongeacht geloof en afkomst. Of iemand nu wel of niet initiatiefnemer is van het geweld. Wij luisteren en helpen in elke situatie.

Foto's en films

Download informatie

Wilt u meer weten over Kadera aanpak huiselijk geweld? Download hier de volgende documenten:

Kadera helpt u bij de aanpak van huiselijk geweld

Huiselijk geweld stopt bijna nooit vanzelf - Kadera helpt!

Folders

 

 

 

Contactgegevens

Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE
Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE
088 422 24 95