Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Humanitas Onder Dak

Wie is de organisatie en wat doen wij

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de Humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Opvang, ondersteuning en begeleiding in werken en wonen

Na een tegenslag verliezen mensen soms de aansluiting met de samenleving. Ze raken dakloos en leiden een marginaal bestaan. Humanitas Onder Dak biedt tijdelijk professionele opvang, ondersteuning en begeleiding.

Hoe werken wij en voor wie

Direct telefoonnummer aanmelden zorg: 088-11 98 820

De centrale Voordeur van Humanitas Onder Dak begeleidt de plaatsing en de zorg van mensen die de hulp van onze organisatie nodig hebben.

U kunt ons direct bellen tijdens kantooruren: 088-11 98 820. Wilt u bij de aanmelding ons formulier (http://www.humanitasonderdak.nl/downloads/aanmeldingen_HOD_dec_2014.doc) invullen en mailen aan voordeur@humod.nl Binnen twee werkdagen heeft u antwoord.

Download informatie

De Humanitas Onder Dak Groep heeft een specifieke folder bestemd voor verwijzers/professionals.  De informatie-folder in pdf formaat vindt u hier: http://www.humanitasonderdak.nl/pdf/HOD.pdf


Mocht u graag een complete set informatie toegestuurd willen krijgen, neemt u dan contact op met het bedrijfsbureau te Hengelo: Telefoon 088-1198800 of Email info@humod.nl.

Hier vindt u een link naar het aanmeldingsforumulier waarmee u mensen kunt aanmelden voor zorg via Humanitas Onder Dak; graag invullen en bij voorkeur mailen aan voordeur@humod.nl

Download aanmeldingsformulier (Word) hier: http://www.humanitasonderdak.nl/downloads/aanmeldingen_HOD_dec_2014.doc

Contactgegevens

Bevrijderslaantje 2 7551 KT HENGELO
postbus 1000 7550 BC HENGELO
088-1198800