Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Vertrek uit instelling of gevangenis

Als u (binnenkort) vertrekt uit een (zorg)instelling of vrijkomt uit detentie zal de maatschappelijk werker in de instelling waarvandaan u vertrekt  u helpen. Als u toch problemen hebt op het gebied van wonen kunt u andere hulp zoeken. Op de kaart hieronder kunt u aangeven in welke gemeente u hulp wilt vinden. U zoekt door de cijfers van de postcode of de volledige plaatsnaam in te vullen en dakloos aan te vinken.

De opvanginstelling kan verschillende vormen van hulp aanbieden. Hieronder leest u kort voor wie welke hulp is.

Crisisopvang

Crisisopvang biedt een tijdelijk onderkomen. Crisisopvang is er voor mensen die door allerlei problemen niet langer thuis kunnen wonen of die door een noodsituatie geen onderdak hebben. De hulp en begeleiding in de crisisopvang zijn erop gericht de crisis op te lossen en een nieuwe woonsituatie te regelen. Soms  is er na de opvang nog  aanvullende hulp, zoals schuldhulp of woonbegeleiding. Crisisopvang duurt meestal enkele maanden, maar kan soms langer duren.

Begeleid wonen

Begeleid Wonen-projecten zijn bedoeld voor mensen die voor zichzelf kunnen zorgen, maar voor wie alleen of helemaal zelfstandig wonen een stap te ver is. In veel gevallen woont men  in zelfstandige of gedeelde woningen. De begeleider komt thuis op bezoek. De begeleider kan helpen met: orde scheppen in de administratie, hulp bij het regelen van geldzaken, hulp met het treffen van aflossingsregelingen, steun bij de organisatie van het huishouden, stimuleren van contacten in de buurt, hulp bij het vinden van werk of zinvolle dagbesteding, hulp bij het in contact komen met andere instanties. Van tevoren bespreekt de begeleider de afspraken over de begeleiding. Begeleid wonen is soms  tijdelijk. Anderen krijgen langere tijd begeleiding.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme of een hersenbeschadiging. Het gaat om mensen die niet opgenomen zijn in een instelling, maar die ook niet op zichzelf kunnen wonen. Een begeleider geeft regelmatig hulp. In een beschermde woonvorm deelt men een huis met andere mensen. De grootte van de groep kan variëren. Bewoners hebben een eigen kamer en delen de badkamer, keuken en zitkamer met de andere bewoners.

Woonbegeleiding

Woonbegeleiding is begeleiding voor mensen met woonproblemen in hun eigen woonsituatie. Woonbegeleiding biedt hulp in de thuissituatie. Zo krijgen mensen stapsgewijs weer greep op zaken als het huishouden, schulden, gezondheid. Woonbegeleiding kan ook helpen met het vinden van sociale contacten en/of een dagbesteding, het omgaan met instanties en het aanbrengen van structuur in de dag. Een andere vorm van woonbegeleiding is woontraining: het aanleren van nieuwe vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen.