Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

CoMensha

Wie is de organisatie en wat doen wij

CoMensha is het landelijke, onafhankelijke coördinatie- en expertisecentrum dat aard en omvang van mensenhandel in beeld brengt.

Wij zetten ons in voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit, orgaanhandel…

Mensenhandel vindt pal onder onze ogen plaats. Open je ogen! en kom met ons in actie.

Hoe werken wij en voor wie

CoMensha | Mensenhandel in beeld:

  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage;
  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg;
  • adviseert, signaleert en agendeert knelpunten;
  • en geeft trainingen en voorlichting aan professionals.

CoMensha werkt o.a. nauw samen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie SZW, ministeries, gemeenten, maar ook met andere NGO's, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen en de advocatuur. CoMensha werkt altijd vanuit het slachtofferperspectief. Open je ogen! voor mensenhandel. 

Zie onze website voor meer informatie: https://www.comensha.nl 

Contactgegevens

Barchman Wuytierslaan 10 3811LH AMERSFOORT
0031-33 448 11 86