Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Blijf van mijn Lijf Parkstad

Wie is de organisatie en wat doen wij

Blijf van mijn Lijf Parkstad biedt hulp en opvang op een anoniem adres, aan vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De hulpverlening richt zich in eerste instantie op het bieden van rust en veiligheid. Een anoniem en beschermd adres is een voorwaarde zodat vrouwen en kinderen zich veilig kunnen voelen. Blijf van mijnn Lijf Parkstad heeft in de opvang een goed aanbod van individuele en groepshulpverlening om het leven weer 'op de rail' te krijgen.Blijf van mijn Lijf Parkstad is voor vrouwen en kinderen van alle nationaliteiten en met verschillende maatschappelijke achtergronden. In Blijf van mijn Lijf Parkstad worden vrouwen en kinderen uit heel Nederland opgevangen.

Voor nood en crisisopvang kunnen ook gezinnen (vrouwen en kinderen) uit de regio Parkstad Limburg worden opgenomen. In verband met geweld, agressie en bedreiging is het meestal noodzakelijk gezinnen elders in Nederland in de opvang onder te brengen. De organisatie van het dagelijks leven in Blijf van mijn Lijf Parkstad is gebaseerd op vrouwen die in hun thuissituatie veel ervaring hebben opgedaan met het zelfstandig vormgeven van een huishouding, de opvoeding van kinderen, een baan, het vormgeven van sociale contacten enz. Die zelfstandigheid zien wij als de kracht van waaruit vrouwen hun leven weer verder vorm kunnen geven.

Hoe werken wij en voor wie

Vrouwen uit de regio Parkstad Limburg die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen rechtstreeks met ons contact opnemen. Dit geldt ook voor een verwijzer van een cliënt. Dit eerste contact staat in het teken van de eerste kennismaking tussen cliënt/verwijzer en Blijf van mijn Lijf. Tijdens dit eerste contact wordt middels een intake beoordeeld welke hulp nodig is en wat Blijf van mijn Lijf Parkstad hierin kan betekenen. Cliënten van buiten de regio Parkstad Limburg worden altijd verwezen door een instelling voor vrouwenopvang zoals gevestigd in hun regio van herkomst. Een aanmelding gebeurt altijd telefonisch. Blijf van mijn Lijf is 7x24 uur bereikbaar, ook in het weekend. Buiten kantoortijden is de bereikbaarheid geregeld via Sensor Telehulpverlening Limburg (met een hulpverlener van Blijf van mijn Lijf als achterwacht).

Contactgegevens

Postbus 48 6400AA HEERLEN
Postbus 48 6400AA HEERLEN
045-5711684