Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

De Hoop (Maatschappelijke Opvang de Jordaan)

Wie is de organisatie en wat doen wij

De Jordaan biedt maatschappelijke opvang als u kampt met psychosociale problemen, zoals huisvestingsproblemen, schulden, relatieproblemen, etcetera. Het doel van het verblijf op de Jordaan is dat u uw leven weer op de rit krijgt en kunt komen tot een zinvol en bevredigend leven waarin u beter kan omgaan met problemen.

De Jordaan is een christelijk opvangcentrum. De hulp die u bij de Jordaan krijgt, is gebaseerd op Bijbelse principes. We geloven dat u waardevol bent in Gods ogen en dat genezing en herstel mogelijk is. U zult niets opgedrongen krijgen, maar het christelijk geloof is wel herkenbaar in het programma.

Hoe werken wij en voor wie

Op de Jordaan gebeuren veel activiteiten in groepsverband, zoals samen eten, samen koffiedrinken en met elkaar ontspannende activiteiten doen.   

De begeleiding die u ontvangt, bestaat uit een wekelijks gesprek met uw persoonlijk begeleider. Uw hulpvraag staat centraal in uw persoonlijk begeleidingsplan. Samen met uw persoonlijke begeleider brengt u uw problematiek in kaart en verbindt hier acties aan om veranderingen in gang te zetten.

Tijdens het verblijf wordt er samen met u gekeken of u op bepaalde gebieden nog extra hulp nodig heeft. Op indicatie ontvangt u daarvoor eventueel ambulante hulp. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van deeltijdbehandeling, poliklinische behandeling of pastorale hulp.

In de Jordaan kunt u maximaal vijf maanden verblijven. De duur van uw verblijf is afhankelijk van uw hulpvraag. Als u daarna nog aanvullende hulp nodig heeft, kunt u zich aanmelden voor vervolgbegeleiding in het project Begeleid Zelfstandig Wonen en/of voor ambulante hulp of dagbehandeling.

Een medewerker aan het woord

Ciska: “Bij de Jordaan komen mensen tot rust”

Aan het woord is Ciska Schop, teamleider van maatschappelijke opvang de Jordaan: “Twee verschillende medewerkers vertelden, zonder dat ze het van elkaar wisten, dat ik bij De Hoop moest gaan werken. Ik had een prima baan als teamleider illegalen zorg bij Justitie. Toen een derde medewerker vertelde dat ze had gedroomd dat ik bij De Hoop werkte, zette dit me wel aan het denken. Dat er op dat moment een vacature voor teamleider bij de Jordaan kwam, zag ik echt als een bevestiging.”

De Jordaan biedt maatschappelijke opvang voor wie kampt met bijvoorbeeld huisvestingsproblemen, schulden of relatieproblemen. Ook moeders met kinderen kunnen bij de Jordaan terecht. “De meeste mensen die bij de Jordaan verblijven, hebben geldzorgen en waren dak- of thuisloos,” vertelt Ciska. “Veel mensen hebben, vaak door allerlei problemen, helemaal niemand meer. Ik vind het mooi dat ze hier tot rust kunnen komen, weer hoop krijgen, en geloof in zichzelf. Naast begeleiding bieden we ondersteuning bij praktische zaken, zoals een identiteitsbewijs of een uitkering aanvragen, of woonruimte zoeken.”

“Het mooie van werken bij De Hoop is voor mij: zien hoe gasten én medewerkers tot hun doel komen. De situatie voor mensen aan de rand van de samenleving is op dit moment heel schrijnend in Nederland,” besluit Ciska. “Veel andere opvangcentra sluiten hun deuren. De Jordaan heeft daardoor nu een wachtlijst. Ik maak me zorgen om de maatschappelijke veranderingen. Voor mensen die niemand hebben is het ontzettend moeilijk om een doorstart te maken. Ik ben daarom extra dankbaar voor een plek als de Jordaan!”

Contactgegevens

Oudendijk 69 b 3318AG DORDRECHT
Oudendijk 69 b 3318AG DORDRECHT
078 6111 157