Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Stichting onder een dak (STOED)

Wie is de organisatie en wat doen wij

Stoed zet zich in voor kwetsbare mensen…

Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen en rusten mensen toe om maximaal deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Zo heeft eenieder de kans een betekenisvol en respectvol leven te leiden, ongeacht de aard en ernst van zijn problemen.

Contactgegevens

Zuidvliet 111 A 3141 AP MAASSLUIS
Postbus 65 3140 AB MAASSLUIS
0105991991