Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

Stichting Wende

Wie is de organisatie en wat doen wij

Stichting Wende verleent advies, hulp en opvang aan slachtoffers van geweld in de privesfeer. In acute noodsituaties zorgen wij dat iemand snel kan verhuizen naar tijdelijke woonruimte op een geheim adres.

Geweld in relaties kent vele vormen: mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiele uitbuiting. De slachtoffers zijn vrouwen, maar het treft ook mannen, ouderen, kinderen en zelfs ouders.

Stichting Wende ziet huiselijk geweld als een maatschappelijk probleem dat zowel in het individuele systeem als in de samenleving zit verankerd en zeer grote gevolgen heeft voor iedereen die ermee te maken heeft. De afgelopen jaren is huiselijk geweld ook door de politiek en het maatschappelijk middenveld erkend als een maatschappelijk probleem dat vroegtijdig moet worden aangepakt. Wende ziet het ook als haar verantwoordelijkheid om dit onderwerp op de politieke agenda te zetten en te houden, toe te lichten in de media en informatie en advies te geven.

Stichting Wende heeft zich vanuit jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld van een vrouwenopvang naar een brede aanpak van huiselijk geweld.

Stichting Wende is HKZ gecertificeerd.

 

Als u vragen heeft, of wilt overleggen, kunt u altijd mailen of bellen met Stichting Wende op 070 392 57 74. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor dringende gevallen kunt u dit nummer ook buiten deze tijden en in het weekend bellen.

Hoe werken wij en voor wie

Stichting Wende biedt hulp en opvang aan iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld:

 • Vrouwen (met eventueel hun kinderen) die te maken hebben met huiselijk geweld;
 • Jonge moeders met kinderen die in moeilijkheden zijn geraakt;
 • Zwangere meiden met problemen;
 • Ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld;
 • Vrouwen (en hun kinderen) die tijdelijk dakloos zijn;
 • Vrouwen die zelf lichamelijk of geestelijk geweld uitoefenen binnen hun relatie;
 • Vrouwen die slachtoffer zijn van eerwraak door familieleden.
 • Mannen (met eventueel hun kinderen) die lichamelijk of geestelijk mishandeld worden door hun partner;
 • Mannen die slachtoffer zijn van eerwraak door familieleden;
 • Ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld;
 • Mannen die slachtoffer zijn van geweld, omdat zij een homoseksuele relatie hebben;
 • Mannen die zelf lichamelijk of geestelijk geweld uitoefenen binnen hun relatie.

  Mocht opvang buitenshuis niet nodig zijn of het slachtoffer aarzelt om deze verregaande stap te nemen dan kan het Ambulant Team Huiselijk Geweld een opening bieden. Het is een laagdrempelig spreekuur onder meer in buurthuizen en gezondheidscentra. Hulpverleners voeren intensieve gesprekken met het slachtoffer en zo mogelijk met de pleger om hen te motiveren de geweldspiraal te doorbreken.

Een medewerker aan het woord

Uit de praktijk van de afdeling Advies en Intake van Stichting Wende:

Voorbeelden van hulpvragen:
 
•    Mevrouw is slachtoffer van langdurige mishandeling, maar ze wil beslist niet naar de vrouwenopvang, omdat haar dochter binnenkort gaat trouwen. Wel gaat ze in op een uitnodiging om naar het Ambulant Team Huiselijk Geweld van stichting Wende te komen.
 
•    De advocaat van de getuige van een dodelijke schietpartij wil per direct hulp voor haar cliënt. De getuige loopt gevaar. Stichting Wende wordt ingeschakeld om veilige opvang te zoeken.
 
•    Een vrouw meldt zich in paniek bij de politie. Haar partner en twee volwassen broers zijn erachter gekomen dat ze een buitenechtelijk kind heeft. Ze wordt nu met de dood bedreigd. De politie kent de familie en neemt de dreigementen serieus. Moeder en kinderen worden ondergebracht in een hotel in de regio. Ondertussen zoekt stichting Wende naarstig naar een plaats in de vrouwenopvang elders in het land

Foto's en filmsContactgegevens

Trompstraat 5 2518 BL DEN HAAG
Postbus 85711 2508 CK DEN HAAG
070-3106878