Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

Organisaties

RIMO

Wie is de organisatie en wat doen wij

RIMO is een instelling voor maatschappelijke opvang, zorg en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Wij bieden onder meer Crisisopvang, Moederopvang, Woontraining, Begeleid  Zelfstandig Wonen, Verblijf, Meerzorg (somatisch), Dagbesteding & Participatie en cursussen  die bijdragen aan versterking van de zelfredzaamheid.

RIMO is onderdeel van de LEVANTOgroep. De LEVANTOgroep biedt een veelvoud van producten en diensten aan op een groot aantal locaties, verspreid over geheel Zuid-Limburg. Steeds gericht op versterking van eigen kracht van mensen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid.

Hoe werken wij en voor wie

Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve deelname aan de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een zinvol en volwaardig leven. Wij ondersteunen je om het heft in eigen hand te nemen en weer mee te doen in de maatschappij. Hoeveel ondersteuning we daarbij bieden, varieert van persoon tot persoon. De één woont samen met een groep in een beschermde woonvorm waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Terwijl de ander zelfstandig woont en af en toe contact heeft met de begeleider. Via de meest uiteenlopende tussenvormen kun je stap voor stap doorgroeien naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Eigen kracht

In alle vormen van zorg die we bieden, focussen we op jouw eigen kracht. Want je bent sterker dan je zelf denkt. Samen trainen we belangrijke vaardigheden die je nodig hebt in je leven. Dat varieert van praktisch kooklessen tot een cursus empowerment: hoe boor je je eigen kracht aan? Vervolgens zoeken we samen naar mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan leer/werktrajecten die kunnen leiden tot (vrijwilligers)werk in de wijk. Werk geeft namelijk niet alleen voldoening; het zorgt er
ook voor dat je weer onderdeel bent van de maatschappij. En dat is een belangrijke voorwaarde voor een leven in balans. Samen streven we naar een balans die zó stabiel is, dat je ons alleen nog maar als vangnet nodig hebt.

Contactgegevens

Kerkraderweg 76 6416CK HEERLEN
Postbus 663 6400AR HEERLEN
0455742335