Nooduitgang (Ga direct naar nu.nl)

De Opvangatlas algemeen

 

Voor wie is de Opvangatlas?

De Opvangatlas is er voor iedereen die informatie zoekt over het hulpaanbod voor kwetsbare mensen in Nederland. De Opvangatlas is gratis te raadplegen.

Voor professionele gebruikers (bv. hulpverleners die willen verwijzen) is er de uitgebreide versie van de Opvangatlas, met meer details en toegang tot informatie over open plaatsen. Om de detailinformatie te raadplegen heeft u een inlogcode nodig, deze is gratis voor medewerkers van organisaties die zelf publiceren. Neemt u contact op met uw organisatiebeheerder. Als u al een inlogcode heeft kunt u hier doorklikken naar de http://portal.opvangatlas.nl.

Organisaties die ook hun hulpaanbod willen publiceren op de Opvangatlas kunnen contact opnemen met de beheerder van de Opvangatlas via Opvangatlas@valente.nl. Het voordeel van publiceren op de Opvangatlas is dat uw organisatie vindbaar  is via een kanaal dat speciaal de doelgroep bedient. U kunt uw publicatie op de Opvangatlas eenvoudig verbinden met uw andere website(s).

Privacy Statement – www.opvangatlas.nl

De Federatie Opvang respecteert de privacy van de bezoeker van de website www.opvangatlas.nl. Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van geautomatiseerde persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden van betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website www.opvangatlas.nl bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de vereniging Valente, gevestigd te Piet Mondriaanplein 25, 3812 GZ Amersfoort, RSIN 8334936.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Met het voortzetten van het bezoek van de website www.opvangatlas.nl accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Federatie Opvang verwerkt geen persoonsgegevens

BEVEILIGEN

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Federatie Opvang verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Federatie Opvang via secretariaatfo@opvang.nl

HET GEBRUIK VAN COOKIES

De website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken. De analytische cookies worden gebruikt door Google analytics voor het in kaart brengen van het websitebezoek.